УкраїнськаРусскийEnglish
Кам'янець-Подільський
 
Пульс Кам'янця-Подільського на Facebook - група Камянець-Подільський Онлайн
 
У календарі:
Нема подій
Про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян
Автор: Ruslan Nazarets   
22.01.08

П О Л О Ж Е Н Н Я

N 56 від 15 вересня 1992 року
м.Київ

vd920915 vn56

Про порядок передачі квартир (будинків)
у власність громадян

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держжитлокомунгоспу
N 72 ( z0201-94 ) від 05.08.94 )

Загальні положення
1. Положення складене відповідно до Закону України “Про
приватизацію державного житлового фонду” ( 2482-12 ) і визначає
порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян та склад
документів, що підлягають оформленню.
2. Передачі у власність громадян підлягають квартири
багатоквартирних будинків та одноквартирні будинки, які
використовуються громадянами на умовах найму.
3. Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири
(будинки), розташовані на територіях закритих військових поселень,
підприємств, установ та організацій, природних та біосферних
заповідників, національних парків, ботанічних садів,
дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків,
парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних
заповідників, музеїв-заповідників, кімнати в гуртожитках; квартири
(будинки), які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо
забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати,
будинки), віднесені в установленому порядку до числа службових, а
також квартири (будинки), розташовані в зоні безумовного
(обов’язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС. ( Пункт 3 в редакції Наказу
Держжитлокомунгоспу N 72 ( z0201-94 ) від 05.08.94 )
4. Приватизація квартир у будинках, включених до плану
реконструкції поточного року, здійснюється після її проведення
(власником) будинку.
Жилий будинок може бути включений до плану реконструкції
поточного року лише в разі виконання таких вимог і умов:
а) наявності затвердженої в установленому порядку
проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції
жилого будинку;
б) завершення відселення мешканців будинку;
в) включення будинку до титульного списку реконструкції та
наявності коштів у власника будинку або договору з інвестором про
фінансування реконструкції будинку;
г) наявності укладеного договору між власником жилого будинку
і підрядним будівельним чи ремонтно-будівельним підприємством на
виконання робіт з реконструкції.
Недодержання будь-якої з умов або вимог не є підставою для
відмови мешканцям таких будинків у приватизації займаного ними
житла.
Наймачі, які проживали у квартирах до початку реконструкції,
після проведення реконструкції мають пріоритетне право на
приватизацію цих квартир.
( Пункт 4 в редакції Наказу Держжитлокомунгоспу N 72 ( z0201-94 )
від 05.08.94 )
5. Передача займаних квартир (будинків) здійснюється в
приватну (для одиноких наймачів) та у спільну (сумісну або
часткову) власність за письмовою згодою всіх повнолітніх (віком
від 18 і більше років) членів сім’ї з обов’язковим визначенням
уповноваженого власника квартири (будинку).
До членів сім’ї наймача включаються лише громадяни, які
постійно мешкають у квартирі (будинку) разом з наймачем або за
яким зберігається право на житло. ( Абзац другий пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держжитлокомунгоспу N 72
( z0201-94 ) від 05.08.94 )
6. Передача житла у власність громадян здійснюється
безоплатно, виходячи з розрахунку санітарної норми (21 квадратний
метр загальної площі на наймача і кожного члена сім’ї та додатково
10 квадратних метрів на сім’ю).
7. Загальна площа квартири (будинку) визначається як сума
площ жилих і підсобних приміщень квартири (будинку), веранд,
вбудованих шаф, а також площ, а також площ лоджій, балконів і
терас, які враховуються з використанням таких коефіцієнтів: для
лоджій - 0,5, для балконів і терас - 0,3.
Розмір загальної площі, що належить кожному наймачеві у
квартирі, де мешкають два і більше наймачів, визначається як сума
площ займаних жилих кімнат з урахуванням площі балконів, лоджій та
терас і площі підсобних приміщень квартири, яка розподіляється між
всіма наймачами пропорційно площі займаних ними жилих кімнат.
8. Якщо загальна площа квартир (будинків), що підлягають
приватизації, відповідає площі, передбаченій пунктом 6 цього
положення, зазначені квартири (будинки) передаються наймачеві та
членам його сім’ї безоплатно.
9. Якщо загальна площа квартири менше площі, яку має право
отримати сім’я наймача безоплатно, наймачу та членам його сім’ї
видаються житлові чеки, сума яких визначається, виходячи з розміру
недостатньої площі та відновної вартості одного квадратного метра.
10. Якщо загальна площа квартири (будинку) перевищує площу,
яку має право отримати сім’я наймача безоплатно, наймач здійснює
доплату цінними паперами, одержаними для приватизації державних
підприємств чи землі, а у разі їх відсутності - грошима. Сума
доплат визначається добутком розміру надлишкової загальної площі
на вартість одного квадратного метра. ( Пункт 10 в редакції
Наказу Держжитлокомунгоспу N 72 ( z0201-94 ) від 05.08.94 )

11. Оплата вартості надлишків площі приватизованого житла
може провадитись громадянами у розстрочку на 10 років за умови
внесення первинного внеску в розмірі не менше 10 відсотків суми,
що підлягає виплаті. При цьому громадянин дає органу приватизації
письмове зобов’язання про погашення суми вартості, що залишається
несплаченою.
12. Незалежно від розмірів загальної площі безоплатно
передаються у власність громадян займані ними:
однокімнатні квартири;
квартири (будинки), одержані у разі знесення або відселення
всіх сімей з будинків (частин будинків), які належали їм на праві
власності, якщо колишні власники не одержали за ці будинки
(частини будинків) грошової компенсації;
квартири (будинки), в яких мешкають громадяни, котрим
встановлена ця пільга Законом України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи” ( 796-12 );
квартири (будинки), в яких мешкають громадяни, удостоєні
звання Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці,
нагороджені орденом Слави трьох ступенів, ветерани Великої
Вітчизняної війни, воїни-інтернаціоналісти, інваліди І і ІІ груп,
інваліди з дитинства, ветерани праці, що проробили не менше
25 років - жінки, 30 років - чоловіки, ветерани Збройних Сил та
репресовані особи, реабілітовані згідно із Законом України “Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” ( 962-12 );
квартири (будинки), в яких мешкають сім’ї загиблих при
виконанні державних і громадських обов’язків та на виробництві;
квартири (будинки), в яких мешкають військовослужбовці,
котрим встановлена пільга Законом України “Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їхніх
сімей” ( 2011-12 );
квартири (будинки), в яких мешкають багатодітні сім’ї (сім’ї,
що мають троє і більше неповнолітніх дітей).
Кожний громадянин України має право пиватизувати займане ним
державне житло на умовах, визначених Законом України “Про
приватизацію державного житлового фонду” ( 2482-12 ), один раз.
13. Приватизація державного житлового фонду здійснюється
уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною
виконавчою владою, державними підприємствами, організаціями,
установами, у повному господарському віданні або оперативному
управлінні яких знаходиться державний житловий фонд.
14. Передача квартир (будинків) у власність громадян
здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації,
що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви
громадянина.
15. Підготовка та оформлення документів про передачу у
власність громадян квартир (будинків) може бути покладена на
спеціально створювальні агентства, бюро та інші організації, які
виконують покладені на них обов’язки на договірних умовах з
органом приватизації.
16. Передача квартир (будинків) у власність громадян з
доплатою, безоплатно чи з компенсацією оформляється свідоцтвом про
право власності на квартиру (будинок), яке реєструється в органах
приватизації і не потребує нотаріального посвідчення.
17. Державний житловий фонд, який перебуває в повному
господарському віданні або в оперативному управлінні державних
підприємств, установ та організацій, за їх бажанням може
передаватись у комунальну власність за місцем розташування
будинків з наступним здійсненням їх приватизації органами місцевої
державної адміністрації та місцевого самоврядування згідно з
вимогами Закону України “Про приватизацію державного житлового
фонду” ( 2482-12 ).
В разі банкрутства підприємств, зміни форми власності або
ліквідації підприємств, установ, організацій, у повному
господарському віданні яких перебуває державний житловий фонд,
останній (крім гуртожитків) одночасно передається у комунальну
власність відповідних міських, селищних, сільських Рад народних
депутатів. ( Пункт 17 доповнено частиною другою згідно з Наказом
Держжитлокомунгоспу N 72 ( z0201-94 ) від 05.08.94 )
Нежилі приміщення житлового фонду, які використовуються
підприємствами торгівлі, громадського харчування,
житлово-комунального та побутового обслуговування населення на
умовах оренди, передаються у комунальну власність відповідних
міських, селищних, сільських Рад народних депутатів. ( Пункт 17
доповнено частиною третьою згідно з Наказом Держжитлокомунгоспу
N 72 ( z0201-94 ) від 05.08.94 )
Порядок передачі відомчого житлового фонду у комунальну
власність визначається Кабінетом Міністрів України. ( Пункт 17
доповнено частиною четвертою згідно з Наказом Держжитлокомунгоспу
N 72 ( z0201-94 ) від 05.08.94 )

Склад документів і порядок їх оформлення при передачі
державного житла у власність громадян
18. Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним
і членами його сім’ї на умовах найму квартиру (одноквартирний
будинок), звертається в орган приватизації або до створеного ним
підприємства по оформленню документів, де одержує бланк заяви
та необхідну консультацію.
19. При наявності у наймача або членів його сім’ї пільги на
безоплатне одержання займаного житла незалежно від розміру
загальної площі, до заяви додається відповідний документ (копія
посвідчення, довідка та інше), що підтверджує право на пільгові
умови приватизації.
Згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на
приватизацію квартири (будинку) підтверджується письмово і
додається до заяви.
20. При оформленні заяви на приватизацію квартири (будинку)
громадянин бере на підприємстві, що обслуговує жилий будинок,
довідку про склад сім’ї та займані приміщення.
21. У довідці вказуються члени сім’ї наймача, які прописані
та мешкають разом з ним, а також тимчасово відсутні особи, за
якими зберігається право на житло.
У довідці вказуються новонароджені і на них враховується
норма площі, що передається безкоштовно, незалежно від строку їх
народження та введення в дію Закону України “Про приватизацію
державного житлового фонду” ( 2482-12 ).
22. Відомості про займані наймачем приміщення та їх площу
наводяться згідно з інвентаризаційними матеріалами, які
зберігаються у державному підприємстві по обслуговуванню житла.
При відсутності інвентаризаційних матеріалів, або невідповідності
їх інформації фактичному стану, що викликано проведенням ремонту
чи реконструкцією будинку, підприємство по обслуговуванню житла
відновлює їх через бюро технічної інвентаризації. Уточнення
необхідних для приватизації квартир (будинків) даних шляхом
обстеження можуть здійснювати підприємства, на які покладені
обов’язки оформлення документів по приватизації державного
житлового фонду.
23. Оформлена заява на приватизацію квартири (будинку) з
доданими до неї довідкою про склад сім’ї та займані приміщення, а
також документом, що підтверджує право на пільгові умови
приватизації, подаються громадянином до органу приватизації
місцевої державної адміністрації, виконкому місцевої Ради народних
депутатів, чи державного підприємства, організації, установи, де
вони реєструються.
24. Зареєстрована заява передається підприємству по
оформленню документів. Орган приватизації, в разі потреби, уточнює
необхідні для розрахунків дані в залежності від складу сім’ї і
розміру загальної площі квартири (будинку), оформляє розрахунки та
видає розпорядження. При створенні підприємства по оформленнюю
документів ця робота виконується вказаним підприємством (крім
оформлення розпорядження).
25. ( Пункт 25 вилучено на підставі Наказу
Держжитлокомунгоспу N 72 ( z0201-94 ) від 05.08.94 )
26. На підставі оформленого розпорядження орган приватизації
готує паспорт на квартиру, а на одноквартирний будинок - паспорт
на домоволодіння, свідоцтво про право власності на житло та
реєструє його у спеціальній реєстровій книзі.
27. Питання про користування прибудинковими територіями та
реєстрація земельних ділянок вирішуються відповідно до чинного
земельного законодавства України.
28. Відомості про реєстрацію права власності на житло, копії
свідоцтв про право власності на житло та паспорт на квартиру
(домоволодіння) передаються один раз в квартал органом
приватизації до бюро технічної інвентаризації.
Свідоцтво на право власності на квартиру (будинок) підлягає
обов’язковій реєстрації в органах технічної інвентаризації.( Пункт
28 доповнено частиною другою згідно з Наказом Держжитлокомунгоспу
N 72 ( z0201-94 ) від 05.08.94 )
29. У разі, якщо наймач виявив бажання сплатити вартість
надлишків загальної площі приватизованої квартири (будинку) у
розстрочку, оформлюється зобов’язання про погашення несплаченої
суми.
30. При видачі власнику квартири (будинку) свідоцтва про
право власності на житло у паспортах усіх повнолітніх членів сім’ї
власника і у свідоцтвах про народження неповнолітніх осіб робиться
слідуюча помітка: “Право на безоплатну приватизацію житла
використано в обсязі ______ кв.м при нормі ______ кв.м загальної
площі”.
31. Строк оформлення документів від дати реєстрації заяви
громадянина до видачі йому зареєстрованого свідоцтва про право
власності на квартиру (будинок) не повинен перевищувати одного
місяця.
32. Якщо у багатоквартирному будинку, що приватизується, не
створено товариства (об’єднання) власників квартир при видачі
свідоцтва про право власності на житло власником неприватизованого
житла з власником приватизованої квартири укладається договір на
його участь у витратах по утриманню будинку, прибудинкової
території, та одержання комунальних та інших послуг.
33. Відповідно до статті 13 Закону України “Про приватизацію
державного житлового фонду” ( 2482-12 ) розмір витрат власників
квартир багатоквартирних будинків, що приватизували квартири
згідно з Законом чи викупили у держави до прийняття Закону, на
утримання будинку та прибудинкової території не повинен
перевищувати розміру квартирної плати та вартості комунальних
послуг, яку вони сплачували щомісячно, будучи наймачами квартир.
34. Якщо у багатоквартирному будинку приватизовано згідно з
вимогами Закону, чи раніше продано 3 і більше квартир, то власники
квартир створюють товариство власників квартир. Після реєстрації
сатуту товариства власників квартир власником неприватизованих
квартир укладається з товариством власників квартир угода про
спільне володіння будинком та дольову участь у витратах по
утриманню будинку та прибудинкової території з одночасним
визначенням розпорядника з питань обслуговування та ремонту
будинку.
35. Якщо всі квартири багатоквартирного будинку передані у
власність громадян, то товариство власників квартир укладає з
державним комунальним підприємством по обслуговуванню та ремонту
житла договір на обслуговування будинку.
36. Державні комунальні підприємства по обслуговуванню та
ремонту житлових будинків щомісяця на підставі прийнятих рішень
про передачу квартир (будинків) у власність громадян здійснюють
списання з балансу основної діяльності приватизоване житло.
37. Вартість приватизованого житла, яка підлягає списанню,
визначається балансовою вартістю одного квадратного метра
загальної площі житлового будинку на момент списання і загальної
площі приватизованого житла.
38. Вартість послуг по оформленню документів на приватизацію
квартир будинків визначається розцінками, виходячи із собівартості
їх виконання, які затверджуються місцевою державною владою.
39. Кожний громадянин, який приватизував займане ним житло
безоплатно, з компенсацією чи з доплатою, вважається таким, що
використав право на безоплатне одержання житла від держави.
Одержання нового житла у держави може здійснюватися на платній
основі з використанням одержаних при приватизації житлових чеків.
40. Приватизація вбудованих в жилих будинках нежилих
приміщень, які призначені для соціально-побутового обслуговування
громадян за місцем проживання (магазини, аптеки, бібліотеки,
поліклініки та інші), або орендуються юридичними чи фізичними
особами, здійснюється колишнім власником будинку після завершення
в них приватизації квартир за погодженням зі створеним товариством
власників квартир.
41. Не підлягають приватизації допоміжні приміщення жилих
будинків, які призначені для забезпечення експлуатації та
обслуговування будинку (приміщення теплопунктів, котельних,
сміттєзбірників, колясочних, приміщення, через які прокладені
мережі комунікації, а також приміщення, які використовуються для
розміщення обслуговуючого будинок персоналу та складські
приміщення). Власником перелічених приміщень після приватизації
квартир будинку є товариство власників квартир. Вільні підвальні
приміщення за згодою власників квартир будинку переобладнуються
під кладові і передаються їм у власність безкоштовно у
встановленому порядку.
42. Вільні нежилі приміщення можуть бути продані власником
будинку товариству власників квартир або іншим юридичним особам
(підприємствам, організаціям, установам) переважно на конкурсній
основі по фактичній вартості будівництва загальної площі жилих
будинків в цінах, що склалися на момент продажу. Переважне право
на придбання таких приміщень має товариство власників квартир.
43. Власники нежилих приміщень будинку є співвласниками
будинку і укладають з іншими співвласниками угоду про сумісне
володіння будинком і дольову участь у витратах по його утриманню.

 


Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
Автор: Ruslan Nazarets   
22.01.08

П О С Т А Н О В А
від 11 жовтня 2002 р. N 1521
Київ

Про реалізацію Закону України
“Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку”

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )

Відповідно до статей 6, 11, 17 і 21 Закону України “Про
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” ( 2866-14 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок державної реєстрації об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку;

Порядок передачі житлового комплексу або його частини з
балансу на баланс;

Порядок проведення розрахунків з членами об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку, які мають перед ним
заборгованість, за виконані ними роботи з утримання неподільного
та загального майна об’єднання;

Порядок створення спеціальних фондів об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

сприяти створенню об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків;

забезпечити неухильне виконання органами державної реєстрації
вимог Порядку державної реєстрації об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р.
N 588 ( 588-95-п ) “Про затвердження Положення про порядок
організації та діяльності об’єднань, що створюються власниками для
управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке
перебуває у загальному користуванні” (ЗП України, 1995 р., N 10,
ст. 259);

постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 2000 р.
N 513 ( 513-2000-п ) “Про внесення зміни до Положення про порядок
організації та діяльності об’єднань, що створюються власниками для
управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке
перебуває у загальному користуванні” (Офіційний вісник України,
2000 р., N 12, ст. 465).

4. Роз’яснення з питань застосування затверджених цією
постановою порядків надаються Державним комітетом з питань
житлово-комунального господарства.

5. Ця постанова набирає чинності через 30 днів після
опублікування в газеті “Урядовий кур’єр”.

Прем’єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1521

ПОРЯДОК
державної реєстрації об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку

Загальна частина

1. Державна реєстрація об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку (далі - об’єднання) проводиться
виконавчим органом міської, районної у місті ради, районною,
районною у мм. Києві і Севастополі державною адміністрацією (далі
- органи державної реєстрації) за місцем знаходження
багатоквартирного будинку.

Органи державної реєстрації ведуть реєстри об’єднань
співвласників багатоквартирного будинку в установленому ними
порядку.

Реєстрація об’єднань, найменування яких тотожні найменуванням
інших об’єднань, внесених до відповідного реєстру об’єднань
співвласників багатоквартирного будинку (далі - реєстр), не
допускається.

Орган державної реєстрації дає змогу провести перевірку
заявленого найменування об’єднання на тотожність найменуванням
об’єднань, внесених до реєстру.

2. Об’єднання розташовується за місцем знаходження
багатоквартирного будинку.

Реєстрація об’єднань

3. Для державної реєстрації об’єднання уповноважена
установчими зборами особа (далі - заявник) подає безпосередньо або
надсилає поштою (рекомендованим листом) до органу державної
реєстрації:

1) реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну
реєстрацію об’єднання, оформлену за зразком згідно з додатком 1 до
цього Порядку;

2) протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення
про створення об’єднання та затвердження його статуту;

3) два примірники оригіналу і п’ять копій статуту об’єднання,
оформлені згідно з вимогами законодавства; ( Підпункт 3 пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )

4) список членів об’єднання, складений згідно з додатком 2 до
цього Порядку.

( Підпункт 5 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )

( Підпункт 6 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у
поданих документах, несуть власники житлових (нежитлових)
приміщень та заявник.

4. Документи, що подаються до органів державної реєстрації,
складаються державною чи іншою мовою відповідно до статті 11
Закону УРСР “Про мови в Українській РСР” ( 8312-11 ), прошиваються
та пронумеровуються.

5. Державна реєстрація об’єднань проводиться безоплатно.

6. Реєстраційна картка об’єднання заповнюється заявником та
зберігається в органі державної реєстрації.

Орган державної реєстрації перевіряє наведені у реєстраційній
картці відомості, комплектність поданих документів та
відповідність їх законодавству.

У разі позитивного результату перевірки орган державної
реєстрації формує реєстраційну справу об’єднання і зазначає дату
надходження документів у журналі обліку реєстраційних справ, який
ведеться за формою, встановленою цим органом.

У разі коли в результаті перевірки виявлено, що заявником
подано не всі необхідні документи або вони не відповідають вимогам
законодавства, орган державної реєстрації повідомляє про це
заявника і повертає йому документи. Після врахування зауважень
заявник може подати документи повторно.

Орган державної реєстрації не має права вимагати від
заявників подання документів, не передбачених цим Порядком, і несе
відповідальність за зберігання реєстраційної справи.

Орган державної реєстрації у місячний термін після
надходження необхідних документів вносить дані реєстраційної
картки до реєстру та видає свідоцтво про державну реєстрацію
об’єднання із зазначенням ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ
за зразком згідно з додатком 3 до цього Порядку, а у разі відмови
у реєстрації - дає вмотивовану письмову відповідь.

Відмова у державній реєстрації може бути оскаржена заявником
або іншими заінтересованими особами в установленому порядку.

7. Заявнику видається оригінал і п’ять копій свідоцтва про
державну реєстрацію об’єднання, а також оригінал і п’ять копій
його статуту з відповідною відміткою органу державної реєстрації.
( Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1242
( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )

Копії статуту і свідоцтва про державну реєстрацію об’єднання,
засвідчені органом державної реєстрації, не потребують додаткового
засвідчення чи затвердження.

Бланк свідоцтва про державну реєстрацію об’єднання є
документом суворої звітності.

8. Орган державної реєстрації подає протягом п’яти робочих
днів після державної реєстрації об’єднання копії реєстраційної
картки з відміткою про реєстрацію до органів державної статистики,
державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування.

9. Свідоцтво про державну реєстрацію об’єднання та копія
документа, що підтверджує взяття його на облік у відповідному
органі державної податкової служби, є підставою для відкриття в
установленому порядку рахунків у банківських установах.

10. Дозвіл на виготовлення печаток і штампів одержується
об’єднанням у встановленому порядку.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ одержується органами
державної реєстрації в органах державної статистики і
проставляється в реєстраційній картці під час реєстрації
об’єднання.

11. Об’єднання вважається юридичною особою з моменту видачі
свідоцтва про державну реєстрацію.

Перереєстрація об’єднання
та внесення змін до його статуту

12. Об’єднання у разі зміни назви зобов’язане протягом місяця
після прийняття рішення про це подати документи для
перереєстрації.

Перереєстрація об’єднання проводиться в порядку,
встановленому для його державної реєстрації (за винятком
підпунктів 4-6 пункту 3 цього Порядку).

13. Орган державної реєстрації протягом п’яти робочих днів
після перереєстрації об’єднання подає копії реєстраційної картки з
внесеними змінами до органів державної статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду та фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У разі перереєстрації об’єднання оригінали раніше виданого
свідоцтва про державну реєстрацію об’єднання та його статуту
повертаються до органу державної реєстрації.

14. Зміни до статуту об’єднання підлягають державній
реєстрації протягом п’яти робочих днів після надходження
відповідної інформації до органу державної реєстрації.

Зміни до статуту оформляються у вигляді окремих додатків або
шляхом викладення його у новій редакції з додержанням вимог,
визначених цим Порядком. На титульному аркуші оригіналу статуту
робиться відмітка про внесення змін, а на титульних аркушах
додатків до статуту - про те, що зазначені документи є невід’ємною
частиною оригіналу. У разі викладення статуту у новій реакції на
титульному аркуші робиться відповідна відмітка.

15. Орган державної реєстрації протягом п’яти робочих днів
після державної реєстрації змін до статуту подає копії
реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію внесених
змін до органів державної статистики та у разі потреби - до
органів державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
об’єднання

16. У разі втрати (знищення) свідоцтва про державну
реєстрацію об’єднанню видається його дублікат.

17. Для одержання дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
об’єднання до органу державної реєстрації подаються:

заява про видачу дубліката;

підтвердження про опублікування в друкованих засобах масової
інформації оголошення про визнання втраченого свідоцтва недійсним.

Орган державної реєстрації протягом п’яти робочих днів після
надходження заяви видає дублікат свідоцтва про державну реєстрацію
об’єднання.

18. У разі втрати (знищення) оригіналу статуту об’єднання
заявник може звернутися до органу державної реєстрації з проханням
про видачу копії статуту, що зберігається у цьому органі.

Скасування реєстрації об’єднання

19. Реєстрація об’єднання скасовується органом державної
реєстрації у разі його ліквідації на підставах, передбачених
статтею 28 Закону України “Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку” ( 2866-14 ).

20. Реєстрація об’єднання скасовується шляхом виключення його
з реєстру, який ведеться органом державної реєстрації, після
проведення заходів щодо його ліквідації і подання до органу
державної реєстрації таких документів:

заяви правління об’єднання чи рішення суду у випадках,
передбачених законодавством;

акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом;

довідок банківських установ про закриття рахунків;

довідки відповідного органу державної податкової служби про
зняття з обліку;

підтвердження про опублікування в друкованих засобах масової
інформації оголошення про ліквідацію об’єднання;

довідки місцевої державної архівної установи за місцем
знаходження об’єднання про прийняття документів на архівне
зберігання;

довідки органу внутрішніх справ про прийняття печаток і
штампів;

оригіналів статуту об’єднання і свідоцтва про державну
реєстрацію.

21. Реєстраційна справа об’єднання, реєстрацію якого
скасовано, передається органом державної реєстрації до місцевої
державної архівної установи.

22. Органи державної реєстрації протягом десяти робочих днів
після скасування державної реєстрації об’єднання надсилають
відповідним органам державної статистики, державної податкової
служби, Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування повідомлення за зразком згідно
з додатком 4 до цього Порядку.

Зразок
Додаток 1
до Порядку державної реєстрації
об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

Реєстрація - перереєстрація - внесення змін до статуту
(необхідне підкреслити)

__________________________________________________________________
(найменування об’єднання)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Місцезнаходження _________________________________________________
(повна адреса)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Поштовий індекс __________ телефон _______________ факс __________
Електронна адреса ________________________________________________
Власник (балансоутримувач) будинку _______________________________

Дата проведення установчих (загальних) зборів ____________________

Картку заповнив _________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
__________________________________________________________________
(назва і номер документа, що посвідчує особу)
___________________________________________ _____________________
(адреса) (номер телефону)

___ ___________________ 200_ р. ________________________________
(підпис)

Відомості перевірено ________ ___________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової
особи органу державної реєстрації)

Дата складення і номер у реєстрі об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку ________________________________________

Ідентифікаційний код об’єднання згідно з ЄДРПОУ __________________

МП

Зразок
Додаток 2
до Порядку державної реєстрації
об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку

СПИСОК
членів об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку
____________________________________________
(адреса)
____________________________________________

——————————————————————
N |Номер |Прізвище,|Інші |Розмір |Частка |Підпис
п/п|квартири|ім’я, по |власники|загальної |житлового |власника
|чи назва|батькові |цього |площі |чи нежитло-|або упо-
|нежитло-|власника |примі- |житлового |вого при- |вноваженої
|вого |або |щення |чи нежитло-|міщення у |ним особи
|примі- |уповно- | |вого при- |загальній |
|щення |важеної | |міщення, |площі |
| |ним | |кв. метрів |житлових |
| |особи | | |чи нежитло-|
| | | | |вих при- |
| | | | |міщень |
| | | | |будинку, |
| | | | |відсотків |
——————————————————————

Голова
установчих зборів _____________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

“___” _____________ 200_ р.

Зразок
Додаток З
до Порядку державної реєстрації
об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку

Державний Герб України

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку

__________________________________________________________________
(найменування об’єднання)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Місцезнаходження _________________________________________________
(адреса)

Поштовий індекс __________ телефон _____________ факс ____________
Електронна адреса ________________________________________________
Ідентифікаційний код об’єднання згідно з ЄДРПОУ___________________
Видано ___________________________________________________________
(найменування органу державної реєстрації)
__________________________________________________________________

“___” ___________ 200_ р., про що зроблено запис у реєстрі
об’єднань співвласників багатоквартирного будинку за номером
_________________________________________________________________.

______________________ ______________ ______________________
(посада уповноваженої (підпис) (ініціали та прізвище)
особи органу
державної реєстрації)

МП

Зразок
Додаток 4
до Порядку державної реєстрації
об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скасування державної реєстрації об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку

__________________________________________________________________
(найменування об’єднання)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Місцезнаходження _________________________________________________
(адреса)
__________________________________________________________________

Ідентифікаційний код об’єднання згідно з ЄДРПОУ __________________
Найменування органу, який скасував державну реєстрацію об’єднання
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата скасування “___” _____________ 200_ р.
Номер протоколу (рішення) ________________________________________

______________________ ______________ ______________________
(посада уповноваженої (підпис) (ініціали та прізвище)
особи органу
державної реєстрації)

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1521

ПОРЯДОК
передачі житлового комплексу або
його частини з балансу на баланс

1. Цей Порядок регулює процедуру передачі житлового комплексу
на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі
- об’єднання), а також житлового комплексу або його частини на
баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість
провадження такої діяльності, з балансу колишнього
балансоутримувача.

2. Загальні збори об’єднання вирішують питання про:

прийняття житлового комплексу на баланс об’єднання;

залишення житлового комплексу або його частини на балансі
попереднього балансоутримувача (за умови укладення з ним
відповідного договору);

передачу житлового комплексу або його частини на баланс іншої
юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження
такої діяльності, та укладення з цією юридичною особою
відповідного договору.

3. Для приймання - передачі житлового комплексу або його
частини з балансу на баланс утворюється відповідна комісія.

У разі прийняття рішення про передачу житлового комплексу на
баланс об’єднання утворюється комісія у складі представників
попереднього балансоутримувача та об’єднання, а у разі прийняття
рішення про передачу житлового комплексу або його частини на
баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість
провадження такої діяльності, - у складі представників
попереднього балансоутримувача, юридичної особи, на баланс якої
передається майно, та об’єднання.

Комісію очолює представник приймаючої сторони.

4. Комісія визначає технічний стан житлового комплексу або
його частини відповідно до вимог законодавства та складає акт
приймання-передачі згідно з додатком до цього Порядку.

5. Передача житлового комплексу або його частини з балансу
на баланс проводиться разом з планом земельної ділянки, технічним
паспортом будинку та відповідною технічною документацією
(інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх
мереж тощо) у двомісячний термін після надходження відповідного
звернення від об’єднання.

У разі втрати план земельної ділянки, технічний паспорт
будинку або технічна документація виготовляються чи відновлюються
за рахунок підприємства, установи чи організації, з балансу яких
передається житловий комплекс або його частина, протягом місяця
після надходження відповідного звернення від об’єднання.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1242 ( 1242-2004-п ) від
22.09.2004 )

6. Кожній із сторін, що бере участь у прийманні-передачі,
надається примірник акта приймання-передачі, підписаний членами
комісії та затверджений керівництвом кожної сторони (підписи
скріплюються печаткою).

7. Датою передачі житлового комплексу або його частини з
балансу на баланс є дата підписання акта приймання-передачі.

Зразок
Додаток
до Порядку передачі житлового
комплексу або його частини з
балансу на баланс

АКТ
приймання-передачі житлового комплексу
або його частини з балансу на баланс

Комісія у складі ____________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

“___” ______________ 200_ р. провела обстеження активів житлового
комплексу (його частини)

за адресою ______________________________________________________,

що передається з балансу _________________________________________
(назва підприємства, установи,
організації, що передає житловий
комплекс)

на баланс _______________________________________________________,
(назва підприємства, установи, організації, що приймає
житловий комплекс)

і встановила:

активи житлового будинку мають такі показники:

1. Загальні відомості

Рік введення в експлуатацію ______________________________________

Матеріали стін ___________________________________________________

Матеріали покрівлі___________________ площа ___________ кв. метрів

Група капітальності ______________________________________________

Кількість поверхів _______________________________________________

Об’єм будівлі ________________________________________ куб. метрів

Кількість сходових кліток ________________________________________

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини),
кв. метрів

Площа забудови ___________________________________________________

Загальна площа будинку (частини будинку)__________________________

Житлова площа квартир ____________________________________________

Загальна площа квартир ___________________________________________

Загальна площа допоміжних приміщень ______________________________

у тому числі, кв. метрів:

сходові клітки ___________________________________________________

вестибюлі ________________________________________________________

позаквартирні коридори ___________________________________________

колясочні ________________________________________________________

комори ___________________________________________________________

сміттєкамери _____________________________________________________

горища ___________________________________________________________

підвали __________________________________________________________

шахти і машинні відділення ліфтів ________________________________

інші технічні приміщення _________________________________________

Кількість квартир у будинку (частині будинку) ____________________

у тому числі, кв. метрів:

однокімнатних ___________ загальною площею _______________________

двокімнатних ____________ загальною площею _______________________

трикімнатних ____________ загальною площею _______________________

чотирикімнатних _________ загальною площею _______________________

п’ятикімнатних і більше __________ загальною площею ______________

Кількість мешканців ______________________________________________

3. Облаштування житлового комплексу (його частини)

Водопроводом _____________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Каналізацією _____________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Центральним опаленням ____________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

у тому числі:

від власної котельні _____________________________________ квартир

з довжиною мереж ______________________________________метрів

від групової котельні ____________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

від ТЕЦ __________________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Опаленням від поквартирних котлів, печей тощо ____________ квартир

Гарячим водопостачанням __________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

у тому числі:

від колонок ______________________________________________ квартир

від місцевої котельні ____________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

від ТЕЦ _______________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Електроосвітленням _______________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Газопостачанням __________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Стаціонарними електроплитами _____________________________ квартир

Газовими плитами _________________________________________ квартир

Ліфтами ___________________ одиниць, у тому числі підключеними

до об’єднаних диспетчерських систем ______________________ одиниць

Сміттєпроводами ________________________ одиниць

з довжиною стволів ___________________________________ пог. м

Замково-переговорними пристроями _______________________ під’їздів

Найбільше теплове навантаження:

на опалення __________________________________ Г/кал

на гаряче водопостачання ______________________ Г/кал

на вентиляцію__________________________________ Г/кал

4. Вартість активів ______________________________________________

Первісна (переоцінена) вартість житлового комплексу (його частини)
_________________________________________________________ гривень.

Знос (амортизація) будинку (на перше число місяця, в якому
здійснюється передача житлового комплексу або його частини) станом
на ___ ____________ 200_ року _______ гривень.

5. Благоустрій прибудинкової території

Кількість дерев та чагарників ____________________________ одиниць

Площа газонів та квітників ____________________________ кв. метрів

Площа асфальтових покрить _____________________________ кв. метрів

Площа прибудинкової території _________________________ кв. метрів

Інші відомості про домоволодіння _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Наслідки огляду та випробувань елементів житлового комплексу
(його частини) ___________________________________________________
__________________________________________________________________

Разом із житловим комплексом (його частиною) передається така
технічна документація:

технічний паспорт на будинок

плани поверхів

схеми інженерного обладнання,

у тому числі:

- холодного та гарячого водопостачання

- каналізації

- теплопостачання

- електропостачання

- газопостачання

домові книги

інше _____________________________________________________________
(перелік документів)
__________________________________________________________________

Голова комісії

______________________ ______________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії:

______________________ ______________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

______________________ ______________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

“___” ________________ 200_ р.

Від підприємства, установи, організації, з балансу якої
передається житловий комлпекс або його частина

Керівник _________________ ____________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Від підприємства, установи, організації, на баланс якої
передається житловий комплекс або його частина

Керівник _________________ ____________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Від об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

Представник (представники)
правління ____________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1521

ПОРЯДОК
проведення розрахунків з членами об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку, які
мають перед ним заборгованість, за виконані
ними роботи з утримання неподільного та
загального майна об’єднання

1. Цей Порядок застосовується у разі, коли статутом або
рішенням загальних зборів об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку (далі - об’єднання) не визначено іншого
порядку розрахунків з членами об’єднання, які мають перед ним
заборгованість, за виконані ними роботи з утримання неподільного
та загального майна об’єднання (далі - роботи).

2. Рішення про виконання членом об’єднання робіт приймається
правлінням об’єднання за заявою його члена або власною ініціативою
правління у разі згоди члена об’єднання.

3. Вартість і терміни виконання робіт, а також порядок
придбання необхідних обладнання та матеріалів зазначаються в
договорі між правлінням об’єднання і його членом, який
виконуватиме роботи.

4. Після виконання робіт складається відповідний акт, який
підписується представником правління та членом об’єднання, що
виконав роботи.

5. Вартість виконаних робіт зараховується правлінням
об’єднання у рахунок боргу члена об’єднання. Якщо вартість
виконаних робіт перевищує суму заборгованості, то правління за
домовленістю з членом об’єднання зараховує різницю у рахунок
майбутніх платежів або видає кошти готівкою.

У разі зарахування вартості робіт у рахунок заборгованості
або майбутніх платежів правління видає члену об’єднання
відповідний документ за визначеною правлінням формою.

6. Доходи, отримані членом об’єднання в результаті виконання
робіт, передбачених цим Порядком, оподатковуються відповідно до
законодавства.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1521

ПОРЯДОК
створення спеціальних фондів об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку

1. Рішення про створення спеціальних фондів об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку (далі - об’єднання)
приймається загальними зборами об’єднання з визначенням очікуваних
джерел фінансування цих фондів.

2. Спеціальні фонди об’єднання створюються для виконання
заходів, пов’язаних із значним витрачанням коштів, зокрема для:

обладнання будинку засобами обліку та регулювання теплової
енергії, холодної та гарячої води, впровадження енергозберігаючих
заходів;

обладнання під’їздів місцями для охорони;

проведення робіт з удосконалення експлуатації
внутрішньобудинкових інженерних систем;

капітального ремонту будинку; ( Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )

інших заходів, визначених загальними зборами.

3. Джерелами формування спеціальних фондів об’єднання можуть
бути:

щомісячні внески членів об’єднання;

одноразові цільові внески членів об’єднання;

цільове фінансування за рахунок місцевих бюджетів на
обладнання під’їздів місцями для охорони;

цільові внески юридичних осіб, які надають житлово-комунальні
послуги, для здійснення заходів з удосконалення експлуатації
внутрішньобудинкових інженерних систем;

добровільні внески юридичних та фізичних осіб;

кошти, одержані об’єднанням у результаті здачі в оренду
допоміжних приміщень;

інші не заборонені законодавством джерела фінансування.

4. Кошти спеціальних фондів об’єднання зберігаються на
рахунках об’єднання у банківських установах.

 


Про приватизацію державного житлового фонду
Автор: Ruslan Nazarets   
22.01.08

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про приватизацію державного житлового
фонду

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 36, ст.524 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2483-XII ( 2483-12 ) від 19.06.92, ВВР, 1992, N 36, ст.525 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94, ВВР, 1994, N 24, ст.182
N 40/97-ВР від 05.02.97, ВВР, 1997, N 12, ст.100
N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36 )

( Щодо визнання конституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2000 ( v010p710-00 ) від 28.09.2000 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 )

( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
Конституційного Суду
N 4-рп/2004 ( v004p710-04 ) від 02.03.2004 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2453-IV ( 2453-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.258
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 )

Цей Закон визначає правові основи приватизації житла, що
знаходиться в державній власності, його подальшого використання і
утримання.
Метою приватизації державного житлового фонду є створення
умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу
задоволення потреб у житлі, залучення громадян до участі в
утриманні і збереженні існуючого житла та формування ринкових
відносин.

Стаття 1. Поняття приватизації державного житлового фонду

Приватизація державного житлового фонду (далі -
приватизація) - це відчуження квартир (будинків), кімнат у
квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше
наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень
(підвалів, сараїв і т. ін.) державного житлового фонду на користь
громадян України. ( Частина перша статті 1 в редакції Закону
N 40/97-ВР від 05.02.97 )
( Офіційне тлумачення положень частини першой статті 1 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 4-рп/2004 ( v004p710-04 ) від
02.03.2004 )

Державний житловий фонд - це житловий фонд місцевих Рад
народних депутатів та житловий фонд, який знаходиться у повному
господарському віданні чи оперативному управлінні державних
підприємств, організацій, установ.

Стаття 2. Об’єкти приватизації

1. До об’єктів приватизації належать квартири
багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати у
квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше
наймачів (далі - квартири (будинки), які використовуються
громадянами на умовах найму. ( Пункт перший статті 2 в редакції
Законів N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94, N 40/97-ВР від
05.02.97 )

( Положення пункту 2 статті 2 визнано конституційними згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2000 ( v010p710-00 ) від
28.09.2000 ) 2. Не підлягають приватизації: квартири-музеї;
квартири (будинки), розташовані на територіях закритих військових
поселень, підприємств, установ та організацій, природних та
біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів,
дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків,
парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних
заповідників, музеїв-заповідників; кімнати в гуртожитках; квартири
(будинки), які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо
забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати,
будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а
також квартири (будинки), розташовані в зоні безумовного
(обов’язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС. ( Пункт другий статті 2 в редакції Закону
N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94 )

3. Приватизація квартир у будинках, включених до плану
реконструкції поточного року, здійснюється після її проведення
власником (володільцем) будинку. Наймачі, які проживали у
квартирах до початку реконструкції, після проведення реконструкції
мають пріоритетне право на приватизацію цих квартир. ( Пункт
третій статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3981-XII
( 3981-12 ) від 22.02.94 )

4. Одноквартирні будинки, а також квартири в будинках,
включених до планів ремонту, можуть бути приватизовані до його
проведення за згодою наймачів з наданням їм відповідної
компенсації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 3. Способи приватизації

Приватизація здійснюється шляхом:
безоплатної передачі громадянам квартир (будинків) з
розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на
наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 квадратних
метрів на сім’ю;
продажу надлишків загальної площі квартир (будинків)
громадянам України, що мешкають в них або перебувають в черзі
потребуючих поліпшення житлових умов.

Стаття 4. Житлові чеки

1. Житлові чеки - це приватизаційні папери, які одержуються
всіма громадянами України і використовуються при приватизації
державного житлового фонду. Вони можуть також використовуватись
для приватизації частки майна державних підприємств, земельного
фонду.
Номінальна вартість житлового чеку визначається відновною
вартістю наявного державного житлового фонду з урахуванням
загального індексу зростання вартості майна - 10, прийнятого для
розрахунків в Державній програмі приватизації державного майна
(606 млрд. крб. за станом на 1 липня 1992 року), з розрахунку на
кожного громадянина України - 12 тис. карбованців. Ця сума
підлягає періодичній індексації відповідно до рішень Кабінету
Міністрів України. ( Частина друга пункту першого статті 4 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3981-XII ( 3981-12 ) від
22.02.94 )

2. Громадяни, які мають житло на праві власності, можуть
використовувати одержані житлові чеки для придбання частки майна
державних підприємств, земельного фонду.
Таким же чином можуть використовувати житлові чеки громадяни,
які отримали їх в порядку компенсації за приватизовану квартиру
(будинок).

Стаття 5. Порядок розрахунків при приватизації квартири
(будинку)

1. Якщо загальна площа квартир (будинків), що підлягають
приватизації, відповідає площі, передбаченій абзацом другим статті
3 цього Закону, зазначені квартири (будинки) передаються наймачеві
та членам його сім’ї безоплатно.
До членів сім’ї наймача включаються лише громадяни, які
постійно проживають в квартирі (будинку) разом з наймачем або за
якими зберігається право на житло. ( Частина друга пункту першого
статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3981-XII
( 3981-12 ) від 22.02.94 )

2. Якщо загальна площа квартири менше площі, яку має право
отримати сім’я наймача безоплатно, наймачу та членам його сім’ї
видаються житлові чеки, сума яких визначається виходячи з розміру
недостатньої площі та відновної вартості одного квадратного метра.

3. Якщо загальна площа квартири (будинку) перевищує площу,
яку має право отримати сім’я наймача безоплатно, наймач здійснює
доплату цінними паперами, одержаними для приватизації державних
підприємств чи землі, а у разі їх відсутності - грошима. Сума
доплат визначається добутком розміру надлишкової загальної площі
на вартість одного квадратного метра. ( Пункт третій статті 5 в
редакції Закону N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94 )

4. Право на приватизацію квартир (будинків) державного
житлового фонду з використанням житлових чеків одержують
громадяни України, які постійно проживають в цих квартирах
(будинках) або перебували на обліку потребуючих поліпшення
житлових умов до введення в дію цього Закону.

5. Кожний громадянин України має право приватизувати займане
ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чеку
або з частковою доплатою один раз.

Стаття 6. Безоплатна передача квартир (будинків)
незалежно від розміру їх загальної площі

1. Незалежно від розміру загальної площі безоплатно
передаються у власність громадян займані ними:
однокімнатні квартири;
квартири (будинки), одержані у разі знесення або відселення
всіх сімей з будинків (частин будинків), які належали їм на праві
власності, якщо колишні власники не одержали за ці будинки
(частини будинків) грошової компенсації;
квартири (будинки), в яких мешкають громадяни, котрим
встановлена ця пільга Законом України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи” ( 796-12 );
квартири (будинки), в яких мешкають громадяни, удостоєні
звання Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці,
нагороджені орденом Слави трьох ступенів, ветерани Великої
Вітчизняної війни, воїни-інтернаціоналісти, інваліди I і II груп,
інваліди з дитинства, ветерани праці, що пропрацювали: не менше 25
років - жінки, 30 років - чоловіки, ветерани Збройних Сил та
репресовані особи, реабілітовані згідно із Законом України “Про
реабілітацію жертв політичних репресій в Україні” ( 962-12 );
квартири (будинки), в яких мешкають сім’ї загиблих при
виконанні державних і громадських обов’язків та на виробництві;
квартири (будинки), в яких мешкають військовослужбовці,
котрим встановлена пільга Законом України “Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”
( 2011-12 );
квартири (будинки), в яких мешкають багатодітні сім’ї (сім’ї,
що мають трьох і більше неповнолітніх дітей).

Стаття 7. Права наймачів, які не виявили бажання
приватизувати займане ними житло

1. За громадянами, які не виявили бажання приватизувати
займане ними житло, зберігається чинний порядок одержання і
користування житлом на умовах найму.

2. До приватизації займаних квартир громадяни мають право
переселитись у квартири меншої площі. При цьому їм виплачується
грошова компенсація за різницю між загальною площею займаної
квартири і квартири, що надається, в розмірі і порядку, які
визначаються Кабінетом Міністрів України. Органи місцевої
державної адміністрації і місцевого самоврядування, державні
підприємства, організації, установи у повному господарському
віданні або оперативному управлінні яких знаходиться державний
житловий фонд, повинні сприяти громадянам, котрі бажають замінити
квартири (будинки) більшої площі на квартири (будинки) меншої
площі.

Стаття 8. Організація проведення приватизації та
оформлення права власності

1. Приватизація державного житлового фонду здійснюється
уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною
адміністрацією, та органами місцевого самоврядування, державними
підприємствами, організаціями, установами, у повному
господарському віданні або оперативному управлінні яких
знаходиться державний житловий фонд.

2. Передача займаних квартир (будинків) здійснюється в
спільну сумісну або часткову власність за письмовою згодою всіх
повнолітніх членів сім’ї, які постійно мешкають в даній квартирі
(будинку), в тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається
право на житло, з обов’язковим визначенням уповноваженого власника
квартири (будинку).

3. Передача квартир (будинків) у власність громадян
здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації,
що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви
громадянина.

4. Підготовку та оформлення документів про передачу у
власність громадян квартир (будинків) може бути покладено на
спеціально створювані органи приватизації (агентства, бюро, інші
підприємства). ( Пункт четвертий статті 8 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94 )

5. Передача квартир (будинків) у власність громадян з
доплатою, безоплатно чи з компенсацією відповідно до статті 5
цього Закону оформляється свідоцтвом про право власності на
квартиру (будинок), яке реєструється в органах приватизації і не
потребує нотаріального посвідчення.

6. Оплата вартості приватизованого житла може провадитись
громадянами в розстрочку на 10 років за умови внесення первинного
внеску в розмірі не менше 10 відсотків суми, що підлягає виплаті.
При цьому громадянин дає органу приватизації письмове зобов’язання
про погашення суми вартості, що залишається несплаченою.

7. Органи приватизації, що здійснюють приватизацію державного
житлового фонду, мають право на діяльність по оформленню та
реєстрації документів про право власності на квартиру (будинок).
( Пункт 7 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )

8. Вартість послуг за оформлення документів на право
власності на квартири (будинки) оплачується громадянами за
розцінками, що встановлюються місцевими органами державної
виконавчої влади. ( Пункт восьмий статті 8 в редакції Закону
N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94 )

9. Державний житловий фонд, який знаходиться у повному
господарському віданні або оперативному управлінні державних
підприємств, організацій та установ, за їх бажанням може
передаватись у комунальну власність за місцем розташування
будинків з наступним здійсненням їх приватизації органами місцевої
державної адміністрації та місцевого самоврядування згідно з
вимогами цього Закону.
В разі банкрутства підприємств, зміни форми власності або
ліквідації підприємств, установ, організацій, у повному
господарському віданні яких перебуває державний житловий фонд,
останній (у тому числі гуртожитки) одночасно передається у
комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських Рад
народних депутатів. ( Пункт дев’ятий статті 8 доповнено частиною
другою згідно із Законом N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-IV ( 2453-15 ) від
03.03.2005 )
Нежилі приміщення житлового фонду, які використовуються
підприємствами торгівлі, громадського харчування,
житлово-комунального та побутового обслуговування населення на
умовах оренди, передаються у комунальну власність відповідних
міських, селищних, сільських Рад народних депутатів. ( Пункт
дев’ятий статті 8 доповнено частиною третьою згідно із Законом
N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94 )
Порядок передачі житлового фонду, що перебував у повному
господарському віданні підприємств, установ чи організацій, у
комунальну власність визначається Кабінетом Міністрів України.
( Пункт дев’ятий статті 8 доповнено частиною четвертою згідно із
Законом N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94 )

10. Органи приватизації не мають права відмовити мешканцям
квартир (будинків) у приватизації займаного ними житла, за
винятком випадків, передбачених пунктом 2 статті 2 цього Закону.

11. Спори, що виникають при приватизації квартир (будинків)
державного житлового фонду, вирішуються судом. ( Пункт 11 статті 8
із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від
15.05.2003 )

12. Службові особи та громадяни при порушенні вимог цього
Закону несуть дисциплінарну, цивільно-правову чи кримінальну
відповідальність згідно з чинним законодавством.

Стаття 9. Використання коштів, одержаних від приватизації

1. Кошти, одержані від приватизації державного житлового
фонду, зараховуються у спеціально створені позабюджетні
приватизаційні житлові фонди місцевих Рад народних депутатів або
спеціальні фонди підприємств, організацій і установ, у повному
господарському віданні або оперативному управлінні яких
знаходиться державний житловий фонд, і використовуються на житлове
будівництво та на ремонт житла з метою забезпечення житлом
громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення
житлових умов.

2. 20 відсотків суми вказаних фондів перераховуються в
Державний приватизаційний житловий фонд, який створюється для
фінансування житлового будівництва в регіонах з низьким рівнем
забезпечення громадян житлом та створення резерву коштів для
забезпечення гарантії прав на безкоштовне державне житло
новонароджених громадян України. Використання коштів зазначеного
фонду здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

Стаття 10. Утримання приватизованих квартир (будинків)

1. Утримання приватизованих квартир (будинків) здійснюється
за рахунок коштів їх власників згідно з Правилами користування
приміщеннями жилих будинків та прибудинкових територій, які
затверджуються Кабінетом Міністрів України, незалежно від форм
власності на них.

2. Власники квартир багатоквартирних будинків є
співвласниками допоміжних приміщень будинку, технічного
обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов’язані брати
участь у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і
прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні
будинку. Допоміжні приміщення (кладовки, сараї і т. ін.)
передаються у власність квартиронаймачів безоплатно і окремо
приватизації не підлягають.
( Офіційне тлумачення положень пункту 2 статті 10 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 4-рп/2004 ( v004p710-04 ) від 02.03.2004 )

3. Для забезпечення ефективного використання приватизованих
квартир та управління ними власники квартир (будинків) можуть
створювати товариства або об’єднання індивідуальних власників
квартир і будинків. У багатоквартирному будинку, квартири якого не
повністю приватизовані, між товариством (об’єднанням)
індивідуальних власників квартир і власниками неприватизованих
квартир укладається угода про спільне володіння будинком та
дольову участь у витратах на його утримання.

4. Державні комунальні підприємства по обслуговуванню та
ремонту житла зобов’язані здійснювати обслуговування та ремонт
приватизованого житла, надавати мешканцям комунальні та інші
послуги за державними розцінками і тарифами. Контроль за
додержанням розцінок і тарифів здійснюють фінансові органи.

5. Користування закріпленою за приватизованим будинком
прибудинковою територією здійснюється в порядку і на умовах,
передбачених Земельним кодексом України ( 561-12 ).

6. Заборгованість власників квартир по укладених угодах,
пов’язаних з утриманням будинку та оплатою комунальних послуг,
стягується в судовому порядку. ( Пункт 6 статті 10 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 642/97-ВР від 18.11.97 )

7. Колишні власники (їх правонаступники), які володіли
багатоквартирними будинками до моменту приватизації, зобов’язані
брати участь у фінансуванні їх ремонту та сприяти організації його
проведення у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Спори, що виникають з цього питання, вирішуються судом. ( Пункт 7
статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003 )

Стаття 11. Оподаткування житла, що перебуває у власності
громадян

1. Власники приватизованого житла сплачують щорічний податок
на нерухоме майно, розмір якого буде визначатись Законом про
оподаткування нерухомого майна. Сума податку зараховується до
спеціального фонду житлового будівництва відповідної місцевої Ради
народних депутатів.

2. Товариство (об’єднання) власників квартир у
багатоквартирному будинку, окремих будинків, що здійснює утримання
будинків власними силами і не займається іншою діяльністю та не
має на меті одержання прибутку, звільняється від оподаткування.

Стаття 12. Права власника на розпорядження приватизованою
квартирою (будинком)

Власник приватизованого житла має право розпорядитися
квартирою (будинком) на свій розсуд: продати, подарувати,
заповісти, здати в оренду, обміняти, закласти, укладати інші
угоди, не заборонені законом. Порядок здійснення цих прав
власником житла регулюється цивільним законодавством України.

Стаття 13. Соціальний захист населення при приватизації

1. До впровадження реформи системи оплати праці зберігається
діючий порядок державних дотацій на обслуговування, утримання,
ремонт державного та приватизованого житлового фонду, комунальні
послуги. В разі наявності у власності громадянина України
декількох квартир (будинків) державні дотації поширюються лише на
одну з них. ( Пункт перший статті 13 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94 )

2. Непрацездатним, інвалідам і пенсіонерам, громадянам та
членам їх сімей, доходи яких нижче від встановленого прожиткового
мінімуму, та іншим соціально незахищеним і малозабезпеченим
категоріям громадян за рішенням місцевих Рад народних депутатів та
адміністрацій підприємств, організацій і установ можуть
встановлюватись пільги щодо квартирної плати, комунальних послуг.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 19 червня 1992 року
N 2482-XII

 


План надходжень до бюджету перевиконано
Автор: Alex Andrushchak   
16.11.07
За словами секретаря міськради Михайла Аносова, за 10 місяців цього року міській громаді вдалося перевиконати план надходжень до скарбниці міста на більш ніж 2.5 млн. грн. Ці кошти будуть використані для виконання програм соціально-економічного розвитку Кам'янця-Подільського.
 


План надходжень до бюджету перевиконано
Автор: Alex Andrushchak   
16.11.07
За словами секретаря міськради Михайла Аносова, за 10 місяців цього року міській громаді вдалося перевиконати план надходжень до скарбниці міста на більш ніж 2.5 млн. грн. Ці кошти будуть використані для виконання програм соціально-економічного розвитку Кам'янця-Подільського.
 


Комедия "Шестеро любимых"
Автор: miron   
15.11.07
3 грудня МБК 19:00 Алексей Арбузов "Шестеро любимых" Комедия в 2-х действиях с прологом. Народная артистка России Евгения Симонова Заслуженные артисты России Ольга Прокофьева Виктор Запорожский Продаж квитків Каса МБК маг. "Фуршет" маг. "Скринька меломана" Телефон для довідок (050) 436-69-96
 


<< Початок < Попер. 361 362 363 364 365 366 367 368 Наст. > Кінець >>

Результати 2179 - 2184 з 2207

Дизайн та розробка Logic Land Ltd.

Меню
Кам'янець-Подільський
Блог
Політика
Комуналка
Статті
Каталог сайтів
Каталог підприємств
Фото
Пошук на сайті
Листівки
Форум
Фестивалі
Карта сайта
Веб-майстру
Групи
Гостьова книга
Бронювання готелів
Партнери сайту
Інформери
Кам'янець-Подільський online
Обмін лінками - отримати код »Фото
Експорт новин
Новини (RSS 1.0)
Новини (RSS 2.0)
Блог (RSS)
Форум (RSS)
Хто на сайті?
сторінку переглядають:
5 гостей та 1 користувач
Aleveron