УкраїнськаРусскийEnglish
Кам'янець-Подільський
Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України з платіжної картки (Національний банк України)
 
Пульс Кам'янця-Подільського на Facebook - група Камянець-Подільський Онлайн
 
Кам'янець-Подільська адміністративна комісія: завдання і повноваження
Написал Ruslan Nazarets   
27.01.10

При виконавчому комітетові Кам’янець-Подільської міської ради створено адміністративну комісію, яка є колегіальним органом що діє на підставі пп.4 п.»б» ч.1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про адміністративні комісії Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР.

Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Законів України, правил співжиття, чесного ставлення до державного і громадського обов'язків, поваги до прав, честі і гідності громадян, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самими правопорушниками, так і іншими особами.

Адміністративна комісія у своїй діяльності відповідальна перед виконавчим комітетом та йому підзвітна. Виконавчий комітет ради може провадити зміни в складі адміністративної комісії з наступним внесенням на затвердження ради.

Адміністративна комісія діє в складі: голови, заступника голови комісії, відповідального секретаря і членів комісії.

Поточну роботу і контроль за виконанням постанов адміністративної комісії здійснює відповідальний секретар комісії, який затверджується рішенням виконавчого комітету.

Адміністративна комісія в усіх питаннях, віднесених до її компетенції, взаємодіє з постійними комісіями ради та комісіями, утворюваними при виконавчому комітеті ради.

Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Кодексом України про адміністративні правопорушення, іншими законодавчими актами України, постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про адміністративні комісії, а також рішеннями обласної, міської, районної рад та їх виконавчих комітетів, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.

Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, зазначені в статті 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу самоорганізації населення відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Адміністративна комісія розглядає справи на засіданнях, що проводяться не менше двох разів на місяць.

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються адміністративною комісією за місцем проживання порушника.

Адміністративна комісія розглядає справи в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Справи розглядаються відкрито, в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:

  1. про накладення адміністративного стягнення;
  2. про закриття справи.

За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення:

  1. попередження;
  2. штраф.

При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення адміністративна комісія накладає його в межах, установлених відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення.

При накладенні стягнення адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Якщо одночасно розглядаються дві або більше справ про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш, як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні -два місяці з дня його виявлення.

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, комісія виносить постанову по справі. Постанова приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

Постанова підписується головуючим на засіданні і секретарем комісії.

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим у виконавчий комітет ради, при якому створена комісія, або в районний (міський) суд, рішення якого є остаточним. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено.

Постанову адміністративної комісії може бути опротестовано прокурором.

У разі надходження скарги або протесту на постанову, адміністративна комісія протягом трьох діб надсилає скаргу разом з справою в орган, куди оскаржується постанова.

Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, а також принесення прокурором протесту, зупиняє виконання постанови до розгляду скарги або протесту.

Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами.

Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання відповідно до правил, встановлених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адміністративної комісії робить на постанові відповідну відмітку.

В наступній статті ми розкажемо, які справи підвідомчі адміністративній комісії і більш детальніше зупинимось на дотриманні Правил торгівлі на ринках.

  Нет комментариев.
You need to login or register to post comments.
< Пред.   След. >

Дизайн та розробка Logic Land Ltd.

Меню
Каменец-Подольский
Блог
Политика
Коммуналка
Статьи
Каталог предприятий
Фото
Поиск на сайте
Открытки
Форум
Фестивали
Карта сайта
Веб-мастеру
Группы
Гостевая книга
Бронирование гостиниц
Партнеры сайта
Інформери
Кам'янець-Подільський online
Обмін лінками - отримати код »


Експорт новин
Новини (RSS 1.0)
Новини (RSS 2.0)
Блог (RSS)
Форум (RSS)
Хто на сайті?
Сейчас на сайте:
Гостей - 16