УкраїнськаРусскийEnglish
Кам'янець-Подільський
Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України з платіжної картки (Національний банк України)
 
Пульс Кам'янця-Подільського на Facebook - група Камянець-Подільський Онлайн
 
У календарі:
Нема подій
Про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян
Written by Ruslan Nazarets   
vivtorok, 22 sichen` 2008

П О Л О Ж Е Н Н Я

N 56 від 15 вересня 1992 року
м.Київ

vd920915 vn56

Про порядок передачі квартир (будинків)
у власність громадян

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держжитлокомунгоспу
N 72 ( z0201-94 ) від 05.08.94 )

Загальні положення
1. Положення складене відповідно до Закону України “Про
приватизацію державного житлового фонду” ( 2482-12 ) і визначає
порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян та склад
документів, що підлягають оформленню.
2. Передачі у власність громадян підлягають квартири
багатоквартирних будинків та одноквартирні будинки, які
використовуються громадянами на умовах найму.
3. Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири
(будинки), розташовані на територіях закритих військових поселень,
підприємств, установ та організацій, природних та біосферних
заповідників, національних парків, ботанічних садів,
дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків,
парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних
заповідників, музеїв-заповідників, кімнати в гуртожитках; квартири
(будинки), які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо
забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати,
будинки), віднесені в установленому порядку до числа службових, а
також квартири (будинки), розташовані в зоні безумовного
(обов’язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС. ( Пункт 3 в редакції Наказу
Держжитлокомунгоспу N 72 ( z0201-94 ) від 05.08.94 )
4. Приватизація квартир у будинках, включених до плану
реконструкції поточного року, здійснюється після її проведення
(власником) будинку.
Жилий будинок може бути включений до плану реконструкції
поточного року лише в разі виконання таких вимог і умов:
а) наявності затвердженої в установленому порядку
проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції
жилого будинку;
б) завершення відселення мешканців будинку;
в) включення будинку до титульного списку реконструкції та
наявності коштів у власника будинку або договору з інвестором про
фінансування реконструкції будинку;
г) наявності укладеного договору між власником жилого будинку
і підрядним будівельним чи ремонтно-будівельним підприємством на
виконання робіт з реконструкції.
Недодержання будь-якої з умов або вимог не є підставою для
відмови мешканцям таких будинків у приватизації займаного ними
житла.
Наймачі, які проживали у квартирах до початку реконструкції,
після проведення реконструкції мають пріоритетне право на
приватизацію цих квартир.
( Пункт 4 в редакції Наказу Держжитлокомунгоспу N 72 ( z0201-94 )
від 05.08.94 )
5. Передача займаних квартир (будинків) здійснюється в
приватну (для одиноких наймачів) та у спільну (сумісну або
часткову) власність за письмовою згодою всіх повнолітніх (віком
від 18 і більше років) членів сім’ї з обов’язковим визначенням
уповноваженого власника квартири (будинку).
До членів сім’ї наймача включаються лише громадяни, які
постійно мешкають у квартирі (будинку) разом з наймачем або за
яким зберігається право на житло. ( Абзац другий пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держжитлокомунгоспу N 72
( z0201-94 ) від 05.08.94 )
6. Передача житла у власність громадян здійснюється
безоплатно, виходячи з розрахунку санітарної норми (21 квадратний
метр загальної площі на наймача і кожного члена сім’ї та додатково
10 квадратних метрів на сім’ю).
7. Загальна площа квартири (будинку) визначається як сума
площ жилих і підсобних приміщень квартири (будинку), веранд,
вбудованих шаф, а також площ, а також площ лоджій, балконів і
терас, які враховуються з використанням таких коефіцієнтів: для
лоджій - 0,5, для балконів і терас - 0,3.
Розмір загальної площі, що належить кожному наймачеві у
квартирі, де мешкають два і більше наймачів, визначається як сума
площ займаних жилих кімнат з урахуванням площі балконів, лоджій та
терас і площі підсобних приміщень квартири, яка розподіляється між
всіма наймачами пропорційно площі займаних ними жилих кімнат.
8. Якщо загальна площа квартир (будинків), що підлягають
приватизації, відповідає площі, передбаченій пунктом 6 цього
положення, зазначені квартири (будинки) передаються наймачеві та
членам його сім’ї безоплатно.
9. Якщо загальна площа квартири менше площі, яку має право
отримати сім’я наймача безоплатно, наймачу та членам його сім’ї
видаються житлові чеки, сума яких визначається, виходячи з розміру
недостатньої площі та відновної вартості одного квадратного метра.
10. Якщо загальна площа квартири (будинку) перевищує площу,
яку має право отримати сім’я наймача безоплатно, наймач здійснює
доплату цінними паперами, одержаними для приватизації державних
підприємств чи землі, а у разі їх відсутності - грошима. Сума
доплат визначається добутком розміру надлишкової загальної площі
на вартість одного квадратного метра. ( Пункт 10 в редакції
Наказу Держжитлокомунгоспу N 72 ( z0201-94 ) від 05.08.94 )

11. Оплата вартості надлишків площі приватизованого житла
може провадитись громадянами у розстрочку на 10 років за умови
внесення первинного внеску в розмірі не менше 10 відсотків суми,
що підлягає виплаті. При цьому громадянин дає органу приватизації
письмове зобов’язання про погашення суми вартості, що залишається
несплаченою.
12. Незалежно від розмірів загальної площі безоплатно
передаються у власність громадян займані ними:
однокімнатні квартири;
квартири (будинки), одержані у разі знесення або відселення
всіх сімей з будинків (частин будинків), які належали їм на праві
власності, якщо колишні власники не одержали за ці будинки
(частини будинків) грошової компенсації;
квартири (будинки), в яких мешкають громадяни, котрим
встановлена ця пільга Законом України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи” ( 796-12 );
квартири (будинки), в яких мешкають громадяни, удостоєні
звання Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці,
нагороджені орденом Слави трьох ступенів, ветерани Великої
Вітчизняної війни, воїни-інтернаціоналісти, інваліди І і ІІ груп,
інваліди з дитинства, ветерани праці, що проробили не менше
25 років - жінки, 30 років - чоловіки, ветерани Збройних Сил та
репресовані особи, реабілітовані згідно із Законом України “Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” ( 962-12 );
квартири (будинки), в яких мешкають сім’ї загиблих при
виконанні державних і громадських обов’язків та на виробництві;
квартири (будинки), в яких мешкають військовослужбовці,
котрим встановлена пільга Законом України “Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їхніх
сімей” ( 2011-12 );
квартири (будинки), в яких мешкають багатодітні сім’ї (сім’ї,
що мають троє і більше неповнолітніх дітей).
Кожний громадянин України має право пиватизувати займане ним
державне житло на умовах, визначених Законом України “Про
приватизацію державного житлового фонду” ( 2482-12 ), один раз.
13. Приватизація державного житлового фонду здійснюється
уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною
виконавчою владою, державними підприємствами, організаціями,
установами, у повному господарському віданні або оперативному
управлінні яких знаходиться державний житловий фонд.
14. Передача квартир (будинків) у власність громадян
здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації,
що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви
громадянина.
15. Підготовка та оформлення документів про передачу у
власність громадян квартир (будинків) може бути покладена на
спеціально створювальні агентства, бюро та інші організації, які
виконують покладені на них обов’язки на договірних умовах з
органом приватизації.
16. Передача квартир (будинків) у власність громадян з
доплатою, безоплатно чи з компенсацією оформляється свідоцтвом про
право власності на квартиру (будинок), яке реєструється в органах
приватизації і не потребує нотаріального посвідчення.
17. Державний житловий фонд, який перебуває в повному
господарському віданні або в оперативному управлінні державних
підприємств, установ та організацій, за їх бажанням може
передаватись у комунальну власність за місцем розташування
будинків з наступним здійсненням їх приватизації органами місцевої
державної адміністрації та місцевого самоврядування згідно з
вимогами Закону України “Про приватизацію державного житлового
фонду” ( 2482-12 ).
В разі банкрутства підприємств, зміни форми власності або
ліквідації підприємств, установ, організацій, у повному
господарському віданні яких перебуває державний житловий фонд,
останній (крім гуртожитків) одночасно передається у комунальну
власність відповідних міських, селищних, сільських Рад народних
депутатів. ( Пункт 17 доповнено частиною другою згідно з Наказом
Держжитлокомунгоспу N 72 ( z0201-94 ) від 05.08.94 )
Нежилі приміщення житлового фонду, які використовуються
підприємствами торгівлі, громадського харчування,
житлово-комунального та побутового обслуговування населення на
умовах оренди, передаються у комунальну власність відповідних
міських, селищних, сільських Рад народних депутатів. ( Пункт 17
доповнено частиною третьою згідно з Наказом Держжитлокомунгоспу
N 72 ( z0201-94 ) від 05.08.94 )
Порядок передачі відомчого житлового фонду у комунальну
власність визначається Кабінетом Міністрів України. ( Пункт 17
доповнено частиною четвертою згідно з Наказом Держжитлокомунгоспу
N 72 ( z0201-94 ) від 05.08.94 )

Склад документів і порядок їх оформлення при передачі
державного житла у власність громадян
18. Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним
і членами його сім’ї на умовах найму квартиру (одноквартирний
будинок), звертається в орган приватизації або до створеного ним
підприємства по оформленню документів, де одержує бланк заяви
та необхідну консультацію.
19. При наявності у наймача або членів його сім’ї пільги на
безоплатне одержання займаного житла незалежно від розміру
загальної площі, до заяви додається відповідний документ (копія
посвідчення, довідка та інше), що підтверджує право на пільгові
умови приватизації.
Згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на
приватизацію квартири (будинку) підтверджується письмово і
додається до заяви.
20. При оформленні заяви на приватизацію квартири (будинку)
громадянин бере на підприємстві, що обслуговує жилий будинок,
довідку про склад сім’ї та займані приміщення.
21. У довідці вказуються члени сім’ї наймача, які прописані
та мешкають разом з ним, а також тимчасово відсутні особи, за
якими зберігається право на житло.
У довідці вказуються новонароджені і на них враховується
норма площі, що передається безкоштовно, незалежно від строку їх
народження та введення в дію Закону України “Про приватизацію
державного житлового фонду” ( 2482-12 ).
22. Відомості про займані наймачем приміщення та їх площу
наводяться згідно з інвентаризаційними матеріалами, які
зберігаються у державному підприємстві по обслуговуванню житла.
При відсутності інвентаризаційних матеріалів, або невідповідності
їх інформації фактичному стану, що викликано проведенням ремонту
чи реконструкцією будинку, підприємство по обслуговуванню житла
відновлює їх через бюро технічної інвентаризації. Уточнення
необхідних для приватизації квартир (будинків) даних шляхом
обстеження можуть здійснювати підприємства, на які покладені
обов’язки оформлення документів по приватизації державного
житлового фонду.
23. Оформлена заява на приватизацію квартири (будинку) з
доданими до неї довідкою про склад сім’ї та займані приміщення, а
також документом, що підтверджує право на пільгові умови
приватизації, подаються громадянином до органу приватизації
місцевої державної адміністрації, виконкому місцевої Ради народних
депутатів, чи державного підприємства, організації, установи, де
вони реєструються.
24. Зареєстрована заява передається підприємству по
оформленню документів. Орган приватизації, в разі потреби, уточнює
необхідні для розрахунків дані в залежності від складу сім’ї і
розміру загальної площі квартири (будинку), оформляє розрахунки та
видає розпорядження. При створенні підприємства по оформленнюю
документів ця робота виконується вказаним підприємством (крім
оформлення розпорядження).
25. ( Пункт 25 вилучено на підставі Наказу
Держжитлокомунгоспу N 72 ( z0201-94 ) від 05.08.94 )
26. На підставі оформленого розпорядження орган приватизації
готує паспорт на квартиру, а на одноквартирний будинок - паспорт
на домоволодіння, свідоцтво про право власності на житло та
реєструє його у спеціальній реєстровій книзі.
27. Питання про користування прибудинковими територіями та
реєстрація земельних ділянок вирішуються відповідно до чинного
земельного законодавства України.
28. Відомості про реєстрацію права власності на житло, копії
свідоцтв про право власності на житло та паспорт на квартиру
(домоволодіння) передаються один раз в квартал органом
приватизації до бюро технічної інвентаризації.
Свідоцтво на право власності на квартиру (будинок) підлягає
обов’язковій реєстрації в органах технічної інвентаризації.( Пункт
28 доповнено частиною другою згідно з Наказом Держжитлокомунгоспу
N 72 ( z0201-94 ) від 05.08.94 )
29. У разі, якщо наймач виявив бажання сплатити вартість
надлишків загальної площі приватизованої квартири (будинку) у
розстрочку, оформлюється зобов’язання про погашення несплаченої
суми.
30. При видачі власнику квартири (будинку) свідоцтва про
право власності на житло у паспортах усіх повнолітніх членів сім’ї
власника і у свідоцтвах про народження неповнолітніх осіб робиться
слідуюча помітка: “Право на безоплатну приватизацію житла
використано в обсязі ______ кв.м при нормі ______ кв.м загальної
площі”.
31. Строк оформлення документів від дати реєстрації заяви
громадянина до видачі йому зареєстрованого свідоцтва про право
власності на квартиру (будинок) не повинен перевищувати одного
місяця.
32. Якщо у багатоквартирному будинку, що приватизується, не
створено товариства (об’єднання) власників квартир при видачі
свідоцтва про право власності на житло власником неприватизованого
житла з власником приватизованої квартири укладається договір на
його участь у витратах по утриманню будинку, прибудинкової
території, та одержання комунальних та інших послуг.
33. Відповідно до статті 13 Закону України “Про приватизацію
державного житлового фонду” ( 2482-12 ) розмір витрат власників
квартир багатоквартирних будинків, що приватизували квартири
згідно з Законом чи викупили у держави до прийняття Закону, на
утримання будинку та прибудинкової території не повинен
перевищувати розміру квартирної плати та вартості комунальних
послуг, яку вони сплачували щомісячно, будучи наймачами квартир.
34. Якщо у багатоквартирному будинку приватизовано згідно з
вимогами Закону, чи раніше продано 3 і більше квартир, то власники
квартир створюють товариство власників квартир. Після реєстрації
сатуту товариства власників квартир власником неприватизованих
квартир укладається з товариством власників квартир угода про
спільне володіння будинком та дольову участь у витратах по
утриманню будинку та прибудинкової території з одночасним
визначенням розпорядника з питань обслуговування та ремонту
будинку.
35. Якщо всі квартири багатоквартирного будинку передані у
власність громадян, то товариство власників квартир укладає з
державним комунальним підприємством по обслуговуванню та ремонту
житла договір на обслуговування будинку.
36. Державні комунальні підприємства по обслуговуванню та
ремонту житлових будинків щомісяця на підставі прийнятих рішень
про передачу квартир (будинків) у власність громадян здійснюють
списання з балансу основної діяльності приватизоване житло.
37. Вартість приватизованого житла, яка підлягає списанню,
визначається балансовою вартістю одного квадратного метра
загальної площі житлового будинку на момент списання і загальної
площі приватизованого житла.
38. Вартість послуг по оформленню документів на приватизацію
квартир будинків визначається розцінками, виходячи із собівартості
їх виконання, які затверджуються місцевою державною владою.
39. Кожний громадянин, який приватизував займане ним житло
безоплатно, з компенсацією чи з доплатою, вважається таким, що
використав право на безоплатне одержання житла від держави.
Одержання нового житла у держави може здійснюватися на платній
основі з використанням одержаних при приватизації житлових чеків.
40. Приватизація вбудованих в жилих будинках нежилих
приміщень, які призначені для соціально-побутового обслуговування
громадян за місцем проживання (магазини, аптеки, бібліотеки,
поліклініки та інші), або орендуються юридичними чи фізичними
особами, здійснюється колишнім власником будинку після завершення
в них приватизації квартир за погодженням зі створеним товариством
власників квартир.
41. Не підлягають приватизації допоміжні приміщення жилих
будинків, які призначені для забезпечення експлуатації та
обслуговування будинку (приміщення теплопунктів, котельних,
сміттєзбірників, колясочних, приміщення, через які прокладені
мережі комунікації, а також приміщення, які використовуються для
розміщення обслуговуючого будинок персоналу та складські
приміщення). Власником перелічених приміщень після приватизації
квартир будинку є товариство власників квартир. Вільні підвальні
приміщення за згодою власників квартир будинку переобладнуються
під кладові і передаються їм у власність безкоштовно у
встановленому порядку.
42. Вільні нежилі приміщення можуть бути продані власником
будинку товариству власників квартир або іншим юридичним особам
(підприємствам, організаціям, установам) переважно на конкурсній
основі по фактичній вартості будівництва загальної площі жилих
будинків в цінах, що склалися на момент продажу. Переважне право
на придбання таких приміщень має товариство власників квартир.
43. Власники нежилих приміщень будинку є співвласниками
будинку і укладають з іншими співвласниками угоду про сумісне
володіння будинком і дольову участь у витратах по його утриманню.

 
Discuss (1 posts)
Про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян   16.02.2009 [14:59:55]
This thread discusses the Content article: Про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян

как рассчитывается общая и полезная площадь в приватизированных квартирах?
правда ли,что после приватизации к оплате за квартиру принимается общая площадь?
#3774

You need to login or register to post comments.
< Prev

Дизайн та розробка Logic Land Ltd.

Меню
Кам'янець-Подільський
Блог
Політика
Комуналка
Статті
Каталог підприємств
Фото
Пошук на сайті
Листівки
Форум
Фестивалі
Карта сайта
Веб-майстру
Групи
Гостьова книга
Бронювання готелів
Партнери сайту
Інформери
Кам'янець-Подільський online
Обмін лінками - отримати код »


Фото
Експорт новин
Новини (RSS 1.0)
Новини (RSS 2.0)
Блог (RSS)
Форум (RSS)
Хто на сайті?
We have
13 guests online