УкраїнськаРусскийEnglish
Кам'янець-Подільський
Пульс Кам'янця-Подільського на Facebook - група Камянець-Подільський Онлайн
 
У календарі:
Нема подій
Порядок визначення та використання Громадського бюджету міста Кам’янця-Подільського
Автор: Alex Andrushchak   
08.08.17

Кам’янець-Подільська міська рада

VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять восьмої СЕСІЇ


01.08.2017 № 18/38


З метою забезпечення прав членів територіальної громади м. Кам’янця-Подільського на участь у самоврядуванні, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та протоколом засідання робочої групи щодо напрацювання програми «Громадський бюджет міста Кам’янця-Подільського» № 3 від 12.07.2017, міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Порядок визначення та використання Громадського бюджету міста Кам’янець-Подільський (додається).

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 38 сесії міської ради

01.08.2017 № 18/38


ПОРЯДОК

визначення та використання Громадського бюджету

міста Кам’янець-Подільський


 1. Визначення понять


  1. Громадський бюджет або бюджет участі – спосіб визначення видатків частини міського бюджету м Кам’янця-Подільського з допомогою волевиявлення кам’янчан.

  2. Автор проекту – особа, яка досягла 18-тирічного віку, є громадянином України, яка має реєстрацію місця проживання чи місця перебування в офіційних документах в м. Кам’янці-Подільському або довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують проживання в місті.

  3. Проект – описана ідея, реалізація якої може відбутися за рахунок коштів міського бюджету, має підтримку не менше 25 осіб (крім автора), не суперечить чинному законодавству та спрямована на вирішення окремої проблеми протягом бюджетного року.

  4. Координаційна рада з питань громадського бюджету (далі-Координаційна рада) – створений розпорядженням міського голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету в місті, визначених цим Порядком.

  5. Голосування – процес визначення жителями міста переможців серед поданих проектів, шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому чи електронному вигляді.

  6. Проекти-переможці – проекти, що відповідно до підсумків голосування набрали найбільшу кількість голосів.

  7. Е-сервіс «Громадський бюджет» - це онлайн сервіс, який дозволяє приймати участь у подані проектів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету міста, використовуючи BankID, електронно-цифровий підпис або інший метод ідентифікації, згідно з цим Порядком.


 1. Загальні положення.

  1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.

  2. Фінансування громадського бюджету м. Кам’янця-Подільського проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

  3. Загальний обсяг громадського бюджету міста на відповідний бюджетний рік становить не менше 1 млн грн, але в залежності від дохідної частини міського бюджету може коригуватись по роках.

  4. За рахунок коштів громадського бюджету фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного року.

  5. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади м. Кам’янця-Подільського.

  6. Проекти, подані для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку та стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад: вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, певної установи: школи, поліклініки, лікарні, дитячого садочка тощо).

  7. У рамках громадського бюджету не можуть приймати участь проекти: які розраховані тільки на виконання проектної документації; які носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів, що в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів); які суперечать діючим програмам міста або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік.

До орієнтовної вартості пропозиції, яка реалізовуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, включається вартість ПКД та експертного висновку.


 1. Порядок подання та розгляду проектів.

  1. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету, його автор (автори) засвідчує свою згоду на вільне використання міською радою цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету.

  2. Для подання проектів його автору необхідно заповнити бланк заяви за формою, що додається (додаток 1), в електронному вигляді на сайті міської ради в розділі «Громадський бюджет» або у паперовому вигляді через Управління надання адміністративних послуг міської ради. До проекту додати список осіб, в кількості не менше 25 осіб, що підтримують реалізацію даного проекту (за формою згідно додатку до бланку заяви).

  3. Проекти до громадського бюджету міста Кам’янця-Подільського можна подавати щорічно з 15 серпня по 15 вересня.

  4. Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (за винятком сторінок, які містять персональні дані), оприлюднюються у розділі «Громадський бюджет» на офіційному сайті міської ради.

  5. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

  6. Об’єднання або зміна проектів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування.

  7. Управління надання адміністративних послуг міської ради веде реєстр отриманих проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, з подальшою передачею їх на розгляд Координаційної ради.

  8. Координаційна рада на наступний день після закінчення терміну подачі проектів проводить перевірку повноти і правильності заповнення бланку заяви на участь у проекті та:

 • у разі, якщо бланк заяви заповнений не повністю або з помилками, по телефону або електронною поштою повідомляє про автора/авторів з проханням надати необхідну інформацію або внести коригування протягом 5 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. В іншому випадку пропозиція буде відхилена;

 • передає копію заповнених бланків заяв для участі в проекті до відповідних структурних підрозділів міської ради з метою більш детальної перевірки та оцінки кожної з пропозицій.

  1. Відповідні структурні підрозділи міської ради:

 • у разі, якщо проект не містить важливої інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, по телефону або електронною поштою звертаються до автора/авторів проекту з проханням надати інформацію протягом 5 календарних днів;

 • протягом 20 календарних днів з дня отримання проектів, аналізують їх та готують висновок за формою, що додається (додаток 2) та передають такі висновки до Координаційної ради.

  1. Координаційна рада, із запрошенням автора, протягом 5-ти днів розглядає усі надані проекти та висновки до них та здійснює відбір тих проектів, що допускаються до голосування.

  2. Переліки проектів, що допускаються до голосування разом з висновками щодо можливості та доцільності їх реалізації, Координаційною радою передаються в організаційний відділ міської ради (адміністратору сайту) для оприлюднення на офіційному сайті міської ради, не пізніше як 14 жовтня.


 1. Порядок голосування.

  1. Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету м. Кам’янця-Подільського здійснюється громадянами міста, які зареєстровані та проживають на території міста і мають право голосу на місцевих виборах, через е-сервіс «Громадський бюджет» на офіційному сайті міської ради або шляхом голосування в Управлінні надання адміністративних послуг, заповнивши спеціальний бланк (додаток 3).

  2. Голосування триває з 15 жовтня по 1 листопада.

  3. Кожен кам’янчанин, який відповідає критеріям п. 4.1 має право проголосувати за проект, який виставлений на голосування один раз.


 1. Встановлення результатів та визначення переможців

  1. Координаційна рада протягом 5 календарних днів після закінчення терміну голосування, здійснює підрахунок голосів та визначає перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету. Даний перелік проектів Координаційна рада передає в організаційний відділ (адміністратору сайту) для оприлюднення на офіційному сайті міської ради.

  2. В разі, якщо однакову кількість голосів наберуть два або більше проектів, Координаційна рада приймає рішення щодо визначення проектів, які є пріорітетнішими і будуть реалізовуватись.

  3. Координаційна рада перелік проектів, що рекомендуються до фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, передає на розгляд постійної комісії міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

  4. Після розгляду на постійній комісії міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, перелік проектів, які пропонуються до фінансування у рамках Громадського бюджету м. Кам’янця-Подільського, затверджується на сесії міської ради.

  5. Після затвердження на сесії міської ради, головні розпорядники коштів, до компетенції яких відноситься реалізація таких проектів, включають потребу в даних видатках до своїх бюджетних запитів, а фінансове управління – до проекту міського бюджету на наступний бюджетний рік.


 1. Порядок відбору виконавців, виконання та звітування про результати реалізації проектів.

  1. Головні розпорядники кошти, яким виділено кошти на реалізацію проектів, що підлягають фінансуванню за рахунок Громадського бюджету на офіційному сайті міської ради в розділі «Громадський бюджет» оприлюднюють наступну інформацію:

 • які роботи будуть виконуватись по кожному проекту окремо, умови виконання цих робіт та посилання на адмінресурс, через який буде визначатись виконавець робіт;

 • в разі терміну виконання робіт більше ніж 1 місяць, висвітлювати інформацію про хід виконання (на скільки відсотків виконано і прогнозні терміни виконання);

 • звіт про виконання проекту (по можливості із використанням фото матеріалів).


 1. Проведення освітньо-інформаційної кампанії

  1. У процесі впровадження громадського бюджетування відділом інформаційного забезпечення та зв’язків із засобами масової інформації проводиться інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на три етапи:

 • ознайомлення громади міста Кам’янця-Подільського з основними положеннями та принципами громадського бюджету міста, а також заохочення їх до подання проектів;

 • представлення отриманих проектів та стимулювання до взяття участі в голосуванні;

 • розповсюдження інформації про перебіг та результати впровадження громадського бюджетування.

  1. Освітньо-інформаційна кампанія повинна висвітлювати ідею громадського бюджету та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу громадян міста Кам’янця-Подільського на відбір проектів, реалізація яких буде відбуватись за рахунок коштів громадського бюджету.

  2. У період, передбачений для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, усі зацікавлені жителі міста можуть отримати в Управлінні надання адміністративних послуг міської ради інформацію, яка стосується принципів, положень та порядку запровадження цього типу бюджету.
Секретар міської ради Д. Васильянов

Додаток 1

до Порядку визначення та використання Громадського бюджету міста Кам’янець-Подільський


БЛАНК-ЗАЯВА ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ

ЗА РАХУНОК КОШТІВ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ

МІСТА КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО В 201__РОЦІ


Номер проекту

(вписує працівник управління надання адміністративних послуг згідно з реєстром)


Дата надходження проекту

(вписує працівник управління надання адміністративних послуг згідно з реєстром)


ПІБ особи, що реєструє проект:___________________________________


(підпис)

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!


1. Назва проекту (не більше 15 слів):

…………………………………………………………………………….………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

2. Пріоритетні напрямки проекту (поставити знак «×»):

облаштування тротуарів -

естетичне облаштування міста -

будівництво спортивних та дитячих майданчиків -

облаштування зон відпочинку (у т. ч. зі створенням точок вільного доступу до мережі Інтернет) та упорядкування прибережних смуг водойм -

вуличне освітлення -

розвиток вело - та бігової інфраструктури -

заходи з енергозбереження (використання відновлювальних джерел енергії) -

інше -

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового масиву, установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, тощо.):

…………………………………………………………………….………………………..……………

…………………………………………………………………………….………………..……………

………………………………………………………………………………….………..………………

4. Проблема, на вирішення якої він спрямований …………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

5. Основна мета проекту ………………………………………………………….………………………………………………...

………………………………………………………………….………………………………………...

………………………………………………………………………….………………………………...

………………………………………………………………………………….………………………...


6. Короткий опис проекту (Опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також обов’язково зазначити відповідність стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста. Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами проекту особами з особливими потребами, не більше 50 слів )

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

7. Запропоновані завдання з поясненнями, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців.

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...


8. Цільова аудиторія (основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проекту)

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...


9. Очікувані результати:

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

...………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….................

………………………………………………………………………………………………….................


10. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


РАЗОМ:


11. Список з підписами щонайменше 25 громадян України, віком від 18 років які зареєстровані та проживають на території міста Кам’янця-Подільського і мають право голосу на місцевих виборах, та підтримують цей проект (окрім його авторів), що додається.


12. Контактні дані автора/авторів проекту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших проектів, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо (необхідне підкреслити):

 1. а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси ……..…………………………… ……………...………...……………………………. для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….……………….………..

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.

Примітка:

Контактні дані авторів проектів (тільки для міської ради), зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.


13. Інші додатки (якщо необхідно):

a) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,

в) інші матеріали, суттєві для поданого проекту (креслення, схеми тощо) ……………………………………………………………………………………..…………………….

………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ


14. Автор (автори) проекту та його (їх) контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники міської ради:

Прізвище, ім’я,

по - батькові **

Контактні дані

Дата та підпис***

1.


Адреса реєстрації*_______________

Поштова адреса: (індекс):

м. Кам’янець-Подільський,

вул.__________________, буд. ____ кв.___

_______________

(дата)

e-mail:

тел.:Серія та

паспорту


_______________

(підпис)

2.

Адреса реєстрації*_______________

Поштова адреса: (індекс), м. Кам’янець-Подільський,

вул.______, буд. ____ кв._______

_______________

(дата)

e-mail:

тел.:Серія та

паспорту


____________

(підпис)
*Якщо адресою реєстрації є не м. Кам’янець-Подільський, то до бланку заяви проекту необхідно прикласти документ, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи інше в м. Кам’янці-Подільському.

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Кам’янець-Подільський та погоджуюсь, що заповнений бланк (за виключенням пунктів 11, 14) буде опубліковано на сайті міської ради в розділі “Громадський бюджет”.


15. Інша інформація. Про “Громадський бюджет” м. Кам’янець-Подільський дізнався із (відмітити «×»):

друковані засоби масової інформації телебачення, радіо

Інтернет друзі, знайомі


Мій вік: Рід занять:

0-18 ; 19-30 ; 31-40 ; студент ; працюю ;

41-50 ; 51-60 ; 60 і більше безробітний ; пенсіонер


Секретар міської ради Д. Васильянов

Додаток

до бланку-заяви проекту, реалізація якого планується за рахунок коштів громадського бюджету м. Кам’янець-Подільський в ________ році


Список мешканців міста Кам’янець-Подільський,

які підтримують проект у _______ році

(окрім авторів проекту)

Назва проекту

………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних Кам’янець-Подільської міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.

з/п

П.І.Б.

Адреса проживання

Контактний телефон

Серія та

паспорту

Підпис

132300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
2


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
3


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
4


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
5


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
6


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
7


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
8


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
9


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
10


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
11


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
12


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
13


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
14


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
15


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
16


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
17


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
18


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
19


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
20


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
21


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
22


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
23


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
24


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________
25


32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. _________________

Секретар міської ради Д. Васильянов

Додаток 2

До Порядку визначення та використання Громадського бюджету міста Кам’янець-Подільський


Номер проекту

(згідно з реєстром)Картка аналізу проекту,

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів

громадського бюджету м. Кам’янця-Подільського

у _________ році


Розділ І. Попередня оцінка проекту з точки зору правильності і повноти заповнення форми проекту (заповнює Координаційна рада)


1.1. Форма проекту заповнена згідно з вимогами, немає необхідності запрошувати автора проекту для отримання додаткової інформації (необхідну відповідь підкреслити).

а) так


б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?)

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

1.2. Автор (необхідну відповідь підкреслити)

а) заповнив Форму, надавши додаткову інформацію (які пункти?)

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

………………......…………………………………………...........................................................……………

.……………...………………………….......................................................................................................………

б) не надав додаткову інформацію (чому?)

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

1.3. Висновок щодо передачі до структурних підрозділів міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проекту (фахівці цих органів здійснюють подальшу оцінку проекту).

а) так (назва структурного підрозділу міської ради )

……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………

б) ні (обґрунтування)

……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………


________________ _____________________ ________________________________

(Дата) (підпис) Голова Координаційної ради.

Номер проекту

(згідно з реєстром)ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ

(у випадку, якщо якесь з питань не стосується проекту, необхідно вписати «не стосується»)!


Розділ ІІ. Аналіз проекту на предмет можливості або неможливості його реалізації (заповнюється структурним підрозділом міської ради, до повноважень якого відноситься реалізація проекту).


2.1. Форма проекту містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проекту на предмет можливості/неможливості його реалізації (необхідну відповідь підкреслити):

а) так

б) ні (чому? зазначити чіткі причини)

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…


2.2. Інформацію, що викладена у Формі проекту, було доповнено автором проекту (необхідну відповідь підкреслити):

а) так (зазначити, яку саме інформацію надано додатково)

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

б) ні (чому ?зазначити чіткі причини)

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

2.3. Запропонований проект стосується повноважень міської ради (необхідну відповідь підкреслити):

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

2.4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, у т. ч. рішенням виконавчого комітету та міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Кам’янець-Подільський (якщо це пов’язано з пропонованим проектом)

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

2.5. Запропонований проект відповідає пріоритетам і цілям розвитку міста (необхідну відповідь підкреслити):

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

2.6. Територія / земельна ділянка / об’єкт на якій відбуватиметься реалізація запропонованого проекту (необхідну відповідь підкреслити);

а) це територія / земельна ділянка / об’єкт, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету міста Кам’янець-Подільський;

б) ця територія/земельна ділянка/об’єкт не належить до переліку територій /об’єкт, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету міста Кам’янець-Подільський (обґрунтування)

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

в) не стосується.


2.7. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат (необхідну відповідь підкреслити):

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

2.8. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації (необхідну відповідь підкреслити):

а) приймається без додаткових зауважень

б) з зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче формою)


Складові проекту

Витрати за кошторисом

Запропоновані автором проекту

Зміни, внесені виконавчим органом

1.2....
Загальна сума проекту, пропонована автором, складає ___________гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого органу, складає _________________________ гривень (заповнюється за потреби)

Обґрунтування внесених змін:

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

2.9. Існує необхідність розробки проектно-кошторисної документації проекту за рахунок коштів міського бюджету (включається в вартість проекту) (необхідну відповідь підкреслити):

а) так

б) ні


2.10. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту (необхідну відповідь підкреслити):

а) позитивний

б) негативний (зазначити чіткі причини)

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

2.11. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого проекту в контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів (необхідну відповідь підкреслити):

а) позитивний

б) негативний (зазначити конкретні причини)

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

2.12. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого проекту в контексті законодавчих вимог щодо економії (необхідну відповідь підкреслити):

а) позитивний

б) негативний (чому?)

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

2.13. Висновки і погодження / узгодження з іншими структурними підрозділами міської ради, до компетенції яких входить проект, стосовно можливості реалізації проекту, ситуації та умов, в яких реалізація проекту може суперечити / перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної ділянки / території або об’єкту / будівлі

а)позитивно………………………………………………………………………………...……………

б)нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту)

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

2.14. Чи реалізація запропонованого проекту передбачає витрати в майбутньому (наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т. д.)

а) так (які у річному вимірі?)

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

б) ні


Розділ ІІІ. Рекомендації щодо внесення проекту, запропонованого до фінансування за рахунок коштів громадського бюджету м. Кам’янець-Подільський, в перелік проектів для голосування

а) позитивні

б) негативні

Обґрунтування / зауваження:

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…

…………………..……………………………………............................................................................................

……………………………………………….......................................................................................................…
___________________ ______________________ ________________________________

(дата) (підпис) ПІБ керівника структурного підрозділу міської радиСекретар міської ради Д. Васильянов

Додаток 3

до Порядку визначення та використання Громадського бюджету міста Кам’янець-Подільський

БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ


Прізвище

Ім’я

По-батькові

Дата народження

Ідентифікаційний код

Адреса реєстрації* :(*якщо адресою реєстрації в паспорті є не м. Кам’янець-Подільський, то необхідно вказати інший документ та його номер, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в м. Кам’янці-Подільському)


Документ, що підтверджує

проживання (перебування)

в м. Кам’янці-Подільському

(у випадку голосування на паперовому бланку паспорт з адресою реєстрації чи інший документ необхідно пред’явити працівнику управління надання адмінпослуг)

Згода на обробку персональних даних:

Я, ________________________________________________, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних міської ради, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.

___________ ___________________

дата (підпис)


п/п

Назва завдання проектуВідмітка про голосування **


1.

Назва проекту


2.

Назва проекту


3.

…………


____ __________________ _________________

(дата) підпис (ПІБ)

Секретар міської ради Д. Васильянов

  Коментарі відсутні.
Вам необхідно авторизуватись або зареєструватись, щоб розміщувати коментарі.
< Попер.   Наст. >

Дизайн та розробка Logic Land Ltd.

Меню
Кам'янець-Подільський
Блог
Політика
Комуналка
Статті
Каталог підприємств
Фото
Пошук на сайті
Листівки
Форум
Фестивалі
Карта сайта
Веб-майстру
Групи
Гостьова книга
Бронювання готелів
Партнери сайту
Інформери
Кам'янець-Подільський online
Обмін лінками - отримати код »


Original Xiaomi Mi Band 4 Smart Bracelet Heart Rate Monitor Xiaomi Mi Band 4 Global version with NFC Smart Watch -->
Фото
Експорт новин
Новини (RSS 1.0)
Новини (RSS 2.0)
Блог (RSS)
Форум (RSS)
Хто на сайті?
сторінку переглядають:
81 гостей та 1 користувач
kapriolcab