УкраїнськаРусскийEnglish
Кам'янець-Подільський
Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України з платіжної картки (Національний банк України)
 
Пульс Кам'янця-Подільського на Facebook - група Камянець-Подільський Онлайн
 
У календарі:
Нема подій
Інформація для користувача
Автор: Ruslan Nazarets   
22.02.09

Витяг з правил постачання

Шановні абоненти!

Наголошуємо, що розрахунковим періодом для визначення розміру оплати послуг з газопостачання є календарний місяць.

Щоб уникнути непорозумінь у випадках користування абонентами субсидією, пільгами, а також при зміні ціни на газ нагадуємо , що зняття показань лічильників газу проводиться споживачем щомісячно і одразу дана інформація надається до абонентської служби філії. А газопостачальна організація має право контролювати правильність зняття показників і споживач зобов’язаний надавати доступ до газових приладів і пристроїв, а також лічильників газу.

У випадку перешкод з боку споживача у доступі до газових приладів та лічильників газу нарахування здійснюється за Нормами споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників.

Звертаємо вашу увагу, що при продажу чи обміні квартир та житлових будинків споживач зобов’язаний не пізніше ніж за 7 днів до зміни власника (наймача)квартири, приватного будинку письмово повідомити газопостачальну організацію про розірвання договору та розрахуватися за надані послуги, включаючи день, у який настала така зміна.

Також нагадуємо, що Споживач не пізніше ніж у місячний строк письмово повідомляє газопостачальну організацію про всі зміни, що стосуються видів споживання природного газу (в тому числі про зміни розміру опалювальної площі, про зміни складу сім’ї, про встановлення додаткових газових приладів та пристроїв)

Випадки припинення газопостачання

Газопостачання припиняється у разі:

 • проведення планово-профілактичного обслуговування та/або капітального ремонту систем газопостачання;
 • ліквідації наслідків аварій, спричинених надзвичайними ситуаціями техногенного, природного або екологічного характеру, та проведення ремонтно-відновних робіт;
 • порушення споживачем строків сплати за надані послуги з газопостачання, встановлених в абзаці п'ятнадцятому пункту 10, у пункті 17 цих Правил; { Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 821 ( 821-2007-п ) від 13.06.2007, N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }
 • самовільного використання газу споживачем;
 • самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання; { Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }
 • зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі в будинок, пошкодження або зняття інвентарних заглушок тощо; { Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }
 • порушення споживачем Правил безпеки систем газопостачання ( z0318-98 ), що створює загрозу виникнення аварійної ситуації;
 • подання споживачем письмової заяви про припинення газопостачання;
 • відмови споживача від встановлення лічильника газу з ініціативи і за кошти газопостачального підприємства. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 821 ( 821-2007-п ) від 13.06.2007 }

У зазначених випадках газорозподільне підприємство зобов'язане поінформувати споживача про причини і строки припинення газопостачання, а газопостачальне підприємство - здійснити протягом одного місяця перерахунок оплати послуг, що надавалися споживачеві.

Випадки проведення нарахування за нормами споживання (не враховуючи показники лічильника газу)

Справляння плати за нормами споживання у разі наявності лічильника газу не допускається, крім випадків:

 • самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання; { Абзац другий пункту 15 в редакції Постанови КМ N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }
 • зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі в будинок, пошкодження або зняття інвентарних заглушок; { Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2010-п ) від 17.02.2010 }
 • пошкодження лічильника газу, повірочного тавра, цілості його пломб, а також дій споживача, що призвели до заниження показань лічильника; { Абзац пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 821 ( 821-2007-п ) від 13.06.2007 }
 • відмови споживача у доступі до власних приміщень, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представникам газопостачального (газорозподільного) підприємства для контрольного зняття показань лічильників газу;
 • прострочення планової повірки лічильника газу з вини споживача у разі відмови споживача у доступі до своїх приміщень, де розташовані лічильники газу, для їх демонтажу або монтажу.

Особливості застосування роздрібних цін, диференційованих залежно від річних обсягів споживання

Розрахунок населення за надані послуги з газопостачання здійснюється починаючи з 1 січня 2007 р. за роздрібними цінами, диференційованими залежно від обсягів споживання, що встановлені НКРЕ, за показаннями лічильників газу, а у разі їх відсутності - за нормами споживання природного газу.

Застосування роздрібних цін, диференційованих залежно від річних обсягів споживання, у поточному році для споживачів здійснюється залежно від річного обсягу фактичного використання природного газу (зафіксованого на кожному особовому рахунку споживача) у попередньому році.

Річні обсяги споживання природного газу у поточному році для споживачів, внутрішньобудинкова система газопостачання яких не була раніше підключена до газорозподільної мережі, визначаються за 12 місяців відповідно до встановлених законодавством норм споживання залежно від виду споживання та кількості осіб, зареєстрованих у квартирі, приватному будинку, шляхом підсумовування даних про обсяг газу.

У разі розміщення за однією поштовою адресою кількох об'єктів, що належать споживачеві, загальний обсяг споживання природного газу для застосування роздрібних цін, диференційованих залежно від річних обсягів споживання, визначається як сума показників приладів обліку, встановлених на таких об'єктах.

Газопостачальні підприємства проводять щороку станом на 1 січня перерахунок оплати вартості використаного природного газу та суми нарахованих пільг окремо щодо кожного споживача залежно від обсягу фактичного використання газу у попередньому році та від диференційованих залежно від річних обсягів споживання роздрібних цін, що діяли в зазначеному році. Якщо за підсумками попереднього року фактичне використання природного газу споживачем не відповідає обсягам, на підставі яких визначалась ціна на природний газ, зокрема:

 • у разі перевищення обсягу використаного природного газу порівняно з встановленим у попередньому році, споживач зобов'язаний протягом трьох місяців з дати здійснення перерахунку сплатити газопостачальному підприємству різницю його вартості.
 • у разі зменшення обсягу використаного природного газу порівняно з встановленим у попередньому році, різниця у вартості газу залишається на особовому рахунку споживача і зараховується в рахунок майбутніх платежів.

За ініціативою газопостачального підприємства або заявою споживача газопостачальне підприємство проводить станом на 1 липня перерахунок оплати вартості використаного природного газу залежно від обсягу його фактичного використання у першому півріччі поточного року та від роздрібних цін, що діяли в першому півріччі поточного року, аналогічно перерахунку, який проводиться за підсумками року станом на 1 січня. При цьому слід враховувати, що обсяг фактично використаного споживачем природного газу у першому півріччі поточного року становить 60 відсотків річного обсягу споживання природного газу, згідно з яким застосовуються роздрібні ціни на природний газ. Такий перерахунок здійснюється до 1 серпня поточного року.

Періодична повірка лічильників газу

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» всі засоби вимірювальної техніки підлягають періодичній повірці через міжповірочні інтервали. Для побутових лічильників роторного типу встановлений міжповірочний термін у п’ять років, а для мембранного типу – вісім років. Це означає, що для визначення достовірності обліку природного газу, кожні п’ять (чи вісім – залежно від типу лічильника) років всі побутові прилади обліку повинні пройти планову повірку.

На час повірки споживачу встановлюється підмінний лічильник відповідного типорозміру, відповідно нарахування за спожитий природний газ здійснюється на підставі показів підмінного лічильника.Якщо замість тимчасово вилученого лічильника неможливо встановити інший, то згідно із «Правилами надання населенню послуг із газопостачання» газові прилади споживача тимчасово підключають до системи газопостачання без лічильника, про що працівниками ПАТ «Хмельницькгаз» складається відповідний акт у двох примірниках, один з яких залишається у споживача. У період, коли лічильник перебуває на повірці і замість нього не встановлено підмінний, нарахування за спожитий газ здійснюється відповідно до норм споживання.

Відповідно до пункту 2.6 Постанови НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ від 29.05.2003 N 475.
У випадку прострочення періодичної повірки лічильників газу з вини споживача (у разі відмови споживача представникам газопостачальної (газотранспортної) організації у доступі до своїх приміщень, де розташовані лічильники газу, для їх демонтажу тамонтажу) нарахування плати за спожитий газ здійснюється за Нормами з дня такої відмови до дня, коли буде забезпечено вільний доступ представникам газопостачальної (газотранспортної) організації до лічильників та проведено їх періодичну повірку.

 
Обговорення (1 коментарів)
Інформація для користувача   03.12.2014 [21:02:58]
** Обговорення статті: Інформація для користувача **

вже кілька днів газ гоить погано на половина жовтем вогнем мабуть розбавляють
#80166

Вам необхідно авторизуватись або зареєструватись, щоб розміщувати коментарі.
< Попер.   Наст. >

Дизайн та розробка Logic Land Ltd.

Меню
Кам'янець-Подільський
Блог
Політика
Комуналка
Статті
Каталог підприємств
Фото
Пошук на сайті
Листівки
Форум
Фестивалі
Карта сайта
Веб-майстру
Групи
Гостьова книга
Бронювання готелів
Партнери сайту
Інформери
Кам'янець-Подільський online
Обмін лінками - отримати код »


Експорт новин
Новини (RSS 1.0)
Новини (RSS 2.0)
Блог (RSS)
Форум (RSS)
Хто на сайті?
сторінку переглядають:
30 гостей та 1 користувач
kapriolexo